MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Výzva na vykonanie výrubu / okliesnenia stromov

19.11.2020 8:57
Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov v katastrálnom území mesta Moldava nad Bodvou, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia vo vlastníctve spoločnosti VSD na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov do 31. decembra 2020.

Výzva