MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Vyhláška

25.4.2016 15:49
Okresný súd Michalovce v právnej veci dedičstva po poruč. Štefan Vasiľ (nar. 1957), ktorý zomrel dňa 06.06.2012 vyzýva účastníkov konania (synov Vasiľ Štefan a Vasiľ Jozef), aby sa prihlásili na Notárskom úrade JUDr. Ferdinanda Ontka.