MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

V pondelok 3. mája začína ďalšie kolo sčítania obyvateľstva

03.05.2021 9:49
Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby. Ide najmä o digitálne vylúčených obyvateľov, starších obyvateľov a obyvateľov marginalizovaných komunít.
O začatí asistovaného sčítania na celom území SR alebo v jednotlivých okresoch rozhodol predseda Štatistického úradu SR v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR a regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva SR.
Asistované sčítanie prebieha v období od 3.5.2021 do 13.6.2021.
Kontaktné miesto, kde sa môže prísť obyvateľ sčítať v úradných hodinách v našom meste je:
Mestský úrad Bartalosova 16 a Kancelária na Hviezdoslavovej 30.
Obyvatelia majú možnosť požiadať o službu mobilného asistenta sčítania telefonicky na t.č. call centra 02 20 92 49 19. Tam im bude pridelený mobilný asistent, s ktorým sa dohodnú na mieste a spôsobe sčítania.