MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Školské kluby nebudú v prevádzke

15.02.2021 12:21
Riaditeľstvá základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta: ZŠ na ulici ČSA 15 a ZŠ Severná 21 oznamujú, že školské kluby nebudú v 7. týždni v prevádzke pre veľmi nízky záujem rodičov z kritickej infraštruktúry a nepriaznivú epidemiologickú situáciu.
Spustenie prevádzky škôl a školských klubov v závislosti od aktuálnej situácie a opatrení COVID automatu sa očakáva najskôr po jarných prázdninách t.j. od 1. marca 2021.
V tento víkend napriek nejasným a neskorým pokynom z Ministerstva školstva využilo možnosť vakcinácie v Košiciach niekoľko desiatok pedagogických a nepedagogických zamestnancov moldavských škôl a školských zariadení.