MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Prehľad rozkopávok v meste

12.09.2018 16:24
Niektorých obyvateľov zrejme prekvapili rozkopávky viacerých častí ulíc Moldavy. Príčin je viacero: výmena plynovodov, inštalácia optickej siete a rekonštrukcia vysokonapäťovej prípojky.
V súvislosti s avizovanými prácami a rozkopávkami, ktoré s tým súvisia, prosíme dotknutých obyvateľov mesta o zhovievavosť a toleranciu. V prípade akýchkoľvek problémov súvisiacich s uvedenými rozkopávkami môžu občania kontaktovať mestský úrad, investičné oddelenie alebo príslušné kontaktné osoby. Ide o verejne prospešné stavby.

Rozkopávka č. 1
Výmena a rekonštrukcia vysokonapäťovej prípojky na Severnej ulici. Stavebník: VSD, a.s. Práce sa vykonávajú bez dopravného obmedzenia.
Termín ukončenia 30.09.2018

Rozkopávka č. 2
Rekonštrukcia plynovodov: stavebník SPP distribúcia, a.s.
V 1. etape sa uskutočnili práce na Rožňavskej ulici. Tieto sú už dokončené a pre vodičov už neplatia dopravné obmedzenia. V 2. etape pokračovali výkopové práce na Hlavnej ulici. V súčasnosti sa finalizuje spätná úprava terénu a chodníka z dlažby. Ukončuje sa aj 3. etapa prác na Hviezdoslavovej ulici od Rožňavskej po Budulovskú ulicu pri železničnom priecestí.
Dopravné obmedzenia:
Realizácia pretlaku
Uzávera v zmysle rozhodnutia dopravného inžiniera – križovatka ciest II. a III. triedy, križ. ul. Rožňavská a Hlavná – 12. - 14.09.2018 vrátane (max. 3 dni)
Realizácia samotného plynového prepoja
Uzávera v zmysle rozhodnutia dopravného inžiniera
cesta II. triedy, križ. ul. Rožňavská a Hlavná – 24. - 28.09.2018 vrátane (max. 5 dní)
Termín ukončenia 31.10.2018

Rozkopávka č. 3
Optická sieť Slovak Telekom, a.s.
Optická sieť pre súčasné poskytovanie viacerých služieb vo vysokej kvalite v zmysle platnej legislatívy. Ide taktiež o verejne prospešnú stavbu. Stavebníkom je Slovak Telekom, a.s.
1. etapa – ul. Školská, Bartalosova, Krátka, Nová – september
2. etapa – ul. ČSA, Nám. Budovateľov, ul. Nová, Hunyadiho, Nám. Mieru, ul. Rožňavská, Oslobodenia – september - október
Čiastočné dopravné obmedzenie bude z dôvodu realizácie pretlaku pod cestou, pretože optické káble nebudú v zeleni, ale v ceste v zmysle požiadaviek obyvateľov Hunyadiho ulice. Termín: október
3. etapa – Nám. Mieru, Nám. Ľ. Štúra, ul. Severná, Sv. Rócha. Termín: október-november
4. etapa – ul. Hlavná, Hviezdoslavova – upresní sa podľa zimného obdobia, pravdepodobne jar 2019
Finálny termín ukončenia 30.05.2019 (najneskôr)