MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Plán zimnej údržby 2018/2019

26.11.2018 16:11

Samospráva mesta informuje občanov, že od 1. decembra 2018 spustí telefonický dispečing zimnej údržby. Na telefonickom dispečingu sa občania môžu informovať o postupe prác pri zabezpečovaní zjazdnosti a schodnosti ciest, chodníkov a verejných priestranstiev počas zimy.

PÁRNE TÝŽDNE - p. LAGOSZ (Polák, Graffy) - tel.: 0918 786 985

NEPÁRNE TÝŽDNE - p. HARSÁNYI (Fabó, Zsarnai) - tel.: 0917 677 116