MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Oznámenie o vydávaní protipandemických balíčkov pre dôchodcov

23.02.2021 10:47
Mestský úrad Moldava nad Bodvou oznamuje občanom, ktorí k 31.12.2020 dovŕšili 65 rokov veku, že si môžu prevziať protipandemický balíček a vianočné poukážky v budove Penziónu Bodva na ulici Školskej č. 5 v čase od 8.00 hod. do 11.00 hod. Vydávanie balíčkov bude prebiehať podľa ulíc pobytu:
01.03.2021 - Budulovská, Bartalosova, Cesta Sv. Ladislava, ČSA, Jesenského                                                           
02.03.2021 - Nám. Mieru
03.03.2021 - Budulov – v Kultúrnom dome v Budulove
04.03.2021 - Dukelských hrdinov, Fábryho, Hlavná, Kalvínska, Kováčska, Letná
05.03.2021 - Horská, Hunyadiho, Hviezdoslavova, Žižkova, Tehelná
08.03.2021 - Jókaiho, Debraďská, Komenského, Krátka, Lesná, Mlynská, Oslobodenia, Vodná
09.03.2021 - Nám. Ľ. Štúra
10.03.2021 - Nám. budovateľov, J. Kráľa, Nová, Obchodná, Obrancov mieru, Železničná
11.03.2021 - Okružná, Podhorská, Poľovnícka, Povstania českého ľudu, Rožňavská, SNP
12.03.2021 - Školská, Viničná, Záhradná
15.03.2021 - Severná

Prosíme z dôvodu zabezpečenia ochrany zdravia o dodržanie hore uvedeného rozpisu.
   
Pri prevzatí poukážky je potrebné predložiť občiansky preukaz.
V prípade, že si občan nevie prevziať balíček a poukážku sám, môže tak učiniť splnomocnená osoba na základe splnomocnenia, ktoré nemusí byť overené notárom ani matrikou.


Splnomocnenie - PDF   WORD