MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Oznámenie o veľkokapacitných kontajneroch

05.03.2019 18:19
Mestský úrad v Moldave nad Bodvou oznamuje obyvateľom, že veľkokapacitné kontajnery budú k dispozícii od 27. februára 2019 podľa potreby zhruba do konca apríla. Zamestnanci úradu a Správy mestskej zelene pravidelne monitorujú ich zaplnenie a zabezpečia ich vývoz a následne aj kompostovanie. Touto cestou by sme radi požiadali majiteľov záhrad o zhovievavosť, pokiaľ  je nádoba preplnená, pretože vývoz tohto odpadu sa realizuje dodávateľom KOSIT a kvôli hospodárnosti je účelne vyprázdniť viacero kontajnerov naraz. Väčšie množstvo odpadu zo záhrad je možné aj zbaliť do vriec a odovzdať na Správe mestskej zelene, Hlavná 127 na základe povolenia na dočasné uloženie odpadu. Tlačivo je k dispozícii na webe (tu) alebo si ho môžete  osobne vyzdvihnúť a vybaviť v sídle mestského úradu na Bartalosovej č. 16.
Zároveň upozorňujeme, že tieto kontajnery sú určené výhradne na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a preto, ak tam občania umiestňujú iný komunálny odpad, maria tak účel jarného čistenia a separovania tohto odpadu, ktorým je jeho použitie na kompost.

Lokality:
1) lokalita Terasa = pred Guferom alebo na parkovisku ul. SNP
2) ul. Tehelná alebo ul. Mlynská
3) ul. Záhradná – amfiteáter
4) časť Budulov pri starej hasičskej zbrojnici
5) lokalita „Čekaj“