MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Oznámenie o umiestnení veľkokapacitných kontajnerov

06.10.2020 15:50
Mestský úrad v Moldave nad Bodvou oznamuje obyvateľom, že veľkokapacitné kontajnery budú k dispozícii od 12. októbra 2020. Zamestnanci úradu a Správy mestskej zelene pravidelne monitorujú ich zaplnenie a zabezpečia ich vývoz a následne aj kompostovanie. Touto cestou by sme radi požiadali majiteľov záhrad o zhovievavosť, pokiaľ je nádoba preplnená, pretože vývoz tohto odpadu sa realizuje dodávateľom BRANTNER a kvôli hospodárnosti je účelne vyprázdniť viacero kontajnerov naraz. Väčšie množstvo odpadu zo záhrad je možné aj zbaliť do vriec a odovzdať na Správe mestskej zelene, Hlavná 127 na základe povolenia na dočasné uloženie odpadu. Tlačivo je k dispozícii na webe (tu) alebo si ho môžete osobne vyzdvihnúť a vybaviť v sídle mestského úradu na Bartalosovej č. 16.
Zároveň upozorňujeme, že tieto kontajnery sú určené výhradne na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad.

Lokality:
1) lokalita Terasa = pred Guferom alebo na parkovisku ul. SNP
2) ul. Tehelná alebo ul. Mlynská
3) ul. Záhradná – amfiteáter
4) ul. Podhorská
5) ul. Hlavná alebo ul. Budulovská

Budulov:
vymedzený priestor pri cintoríne a čističke odpadových vôd