MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Opätovná výzva pre chovateľov ošípaných

13.10.2020 12:42
V okrese Košice-okolie bol potvrdený výskyt Afrického moru ošípaných. Regionálna veterináma a potravinová správa Košice-okolie preto opätovne dôrazne vyzýva všetkých chovateľov ošípaných, ktorí doposiaľ nie sú registrovaní, aby vykonali registráciu svojho chovu (aj 1 ks ošípanej určenej pre donnácu spotrebu) v termíne do 23.10.2020 na RVPS Košice-okolie, Kukučínova 24, Košice. Po tomto termíne bude vykonaná úradná kontrola a v prípade nesplnenia si tejto povinnosti orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu do výšky 400,- €.
Zároveň odporúčame, aby chovatelia ošípaných vykonali čo najskôr domácu zabíjačku ošípaných bez ohľadu na vek a hmotnosť. Domáca zabíjačka sa musí oznámiť minimálne jeden pracovný deň vopred na t. č. 055/6222267 kl. 109, 107 a chovateľ je povinný zabezpečiť odber vzorky z ošípanej zabitej na domácej zabíjačke a vzorku odovzdať na RVPS Košice-okolie.