MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Oznamy

Oznámenie VVS, a.s. o odstránení poruchy

16.07.2020
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje, že dnes t.j. 16. júla 2020 bude v Moldave nad Bodvou na Horskej ulici č. 14 odstraňovať poruchu.

Oznámenie o náhradnom termíne vývozu komunálneho odpadu

15.07.2020
Mestský úrad Moldava nad Bodvou oznamuje, že náhradný termín utorkového vývozu komunálneho odpadu z lokality Terasa je naplánovaný na 17. júl 2020.

Informácia o voľnom pracovnom mieste v Medzeve

15.07.2020
Mesto Medzev vyhlasuje výberové konanie na 1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) - zastupovanie počas materskej dovolenky.

Upozornenie vo veci okliesnenia a odstránenia stromov

15.07.2020
Upozorňujeme vlastníkov a užívateľov pozemkov na povinnosť udržiavať porasty v ochrannom pásme vysokonapäťových vedení a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením.

Oznámenie o zámere prenajať nebytové priestory

07.07.2020
Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou oznamuje zámer prenajať nebytové priestory (školský bufet) v objekte ZŠ.

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Plán udržateľnej mobility KSK"

06.07.2020
Mesto Moldava nad Bodvou zverejňuje záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja".

Oznámenie o zmene vývozcu komunálneho odpadu

03.07.2020
Mestský úrad v Moldave nad Bodvou oznamuje obyvateľom mesta, že došlo k zmene vývozcu komunálneho odpadu. Od 1. júla 2020 zber a zneškodnenie komunálneho odpadu zabezpečuje spoločnosť Brantner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota.

Výzva na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku

29.06.2020
Okresný úrad Košice-okolie zverejnil dňa 26. júna 2020 Výzvu na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku č.2/OÚ-KS/2020 v zmysle Akčného plánu rozvoja okresu Košice-okolie.

Oznámenie o zmene cestovného poriadku

29.06.2020
Oznamujeme obyvateľom, že od 30. júna 2020 platí nový cestovný poriadok.

Oznámenie o prevádzke materských škôl počas prázdnin

26.06.2020
Mesto Moldava nad Bodvou ako zriaďovateľ oznamuje, že v mesiacoch júl a august 2020 bude prevádzka materských škôl čiastočne prerušená.

Pokyn zriaďovateľa k obnoveniu školského vyučovania v ZŠ a CVČ

18.06.2020
Mesto Moldava nad Bodvou ako zriaďovateľ Základnych škôl vydáva odporúčacie pokyny k obnoveniu školského vyučovania od 22. júna 2020 a ako zriaďovateľ Centra voľného času CVrČek vydáva odporúčacie pokyny k obnoveniu prevádzky od 1. júla 2020.

Pokyn zriaďovateľa k obnoveniu školského vyučovania v ZUŠ

15.06.2020
Mesto Moldava nad Bodvou ako zriaďovateľ Základnej umeleckej školy vydáva odporúčacie pokyny k obnoveniu školského vyučovania od 16. júna 2020.

Oznámenie o výpadku elektrického prúdu

10.06.2020
Oznamujeme občanom, že na ulici Dukelských hrdinov došlo počas výstavby k výpadku elektrického prúdu. Na odstránení poruchy sa v týchto chvíľach pracuje.

Informácia o voľných pracovných miestach

04.06.2020
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste.

Informácia o voľných pracovných miestach

03.06.2020
Riaditeľstvo Základnej školy, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou zverejňuje informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických a odborných zamestnancov

Pokyn zriaďovateľa k obnoveniu školského vyučovania

29.05.2020
Mesto Moldava nad Bodvou ako zriaďovateľ základných škôl vydáva odporúčacie pokyny k obnoveniu školského vyučovania a prevádzky školských zariadení od 1. júna 2020.