MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Oznamy

Zápisnica z 15. zasadnutia krízového štábu mesta - povodňová aktivita

19.10.2020
Zápisnica z 15. zasadnutia krízového štábu mesta konaného dňa 13.10.2020 o 17:45 hod.

Odvolanie II. stupňa povodňovej aktivity

16.10.2020
Oznamujeme obyvateľom mesta, že dnešným dňom (16. október 2020) primátor mesta odvoláva II. stupeň povodňovej aktivity na území mesta podľa zákona o ochrane pred povodňami.

Oznámenie o začatí stavebných prác

14.10.2020
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje začatie stavebných prác - rekonštrukcie cesty a chodníkov na uliciach Viničná a SNP. Mesto žiada účastníkov cestnej premávky a ostatné dotknuté subjekty o zhovievavosť

Mesto vyhlasuje II. stupeň povodňovej aktivity - AKTUALIZOVANÉ

13.10.2020
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje II. stupeň povodňovej aktivity na území mesta od 17.45 hod. dňa 13.10.2020 podľa zákona o ochrane pred povodňami.

Opätovná výzva pre chovateľov ošípaných

13.10.2020
V okrese Košice-okolie bol potvrdený výskyt Afrického moru ošípaných. Regionálna veterináma a potravinová správa Košice-okolie preto opätovne dôrazne vyzýva všetkých chovateľov ošípaných, ktorí doposiaľ nie sú registrovaní, aby vykonali registráciu svojho chovu...

Stravovanie dôchodcov počas pandémie

12.10.2020
Po odsúhlasení RÚVZ mesto Moldava nad Bodvou umožňuje od minulého týždňa stravovanie dôchodcov v zariadeniach školského stravovania za dodržiavania predpísaných prísnych hygienických požiadaviek.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

12.10.2020
Spoločnosť VSD a.s. oznamuje, že pre odberné miesto v meste Moldava nad Bodvou, úseky: ul. SNP (č.d. 1, 2), ul. Rožňavská (od 46 po 60 párne, 61, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76) bude v termíne 13. október 2020 v čase od 8:10 do 16:30 hod. prerušená distribúcia elektriny.

Oznámenie o umiestnení veľkokapacitných kontajnerov

06.10.2020
Mestský úrad v Moldave nad Bodvou oznamuje obyvateľom, že veľkokapacitné kontajnery budú k dispozícii od 12. októbra 2020.

Nové opatrenia na mestskom úrade v Moldave nad Bodvou

06.10.2020
Od pondelka 5. októbra 2020 na základe prijatých opatrení krízového štábu v Moldave nad Bodvou vstupujú do platnosti nové opatrenia s cieľom znížiť riziko prenosu nákazy COVID 19.

Nízkouhlíková stratégia organizácií

05.10.2020
Dňa 02.10.2020 bolo doručené oznámenie na Mestský úrad v Moldave nad Bodvou o strategickom dokumente „Nízkouhlíková stratégia organizácii...

Začala sa vykurovacia sezóna

02.10.2020
Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s. - člen skupiny Engie - oznamuje svojím odberateľom, že od 1. októbra 2020 po splnení legislatívnych podmienok a vzhľadom na aktuálny vývoj počasia spúšťa vykurovací systém a začne s vykurovaním objektov.

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

30.09.2020
Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb, zverejňuje oznámenie o dobrovoľnej dražbe.
Dátum konania: 3. november 2020 o 10:00 hod.

Oznámenie o odstraňovaní poruchy na podzemnom vedení plynu

29.09.2020
Spoločnosť Plynári s.r.o. oznamuje obyvateľom, že v dôsledku odstraňovania poruchy na podzemnom vedení plynu bude od 29. septembra 2020 rozkopaná ulica Podhorská 21.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

28.09.2020
Počas letných mesiacov pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami.

Oznámenie o zmene hodín pre verejnosť na Pošte

25.09.2020
Slovenská pošta, a. s. oznamuje, že s účinnosťou od 01.10.2020 bude na Pošte Moldava nad Bodvou realizovaná zmena hodín pre verejnosť.
Dôvodom zmeny hodín je zmena organizácie práce a efektívne využitie pracovného času zamestnancov.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

14.09.2020
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu sociálny pedagóg.