MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Oznamy

Výzva na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku

29.06.2020
Okresný úrad Košice-okolie zverejnil dňa 26. júna 2020 Výzvu na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku č.2/OÚ-KS/2020 v zmysle Akčného plánu rozvoja okresu Košice-okolie.

Oznámenie o zmene cestovného poriadku

29.06.2020
Oznamujeme obyvateľom, že od 30. júna 2020 platí nový cestovný poriadok.

Oznámenie o prevádzke materských škôl počas prázdnin

26.06.2020
Mesto Moldava nad Bodvou ako zriaďovateľ oznamuje, že v mesiacoch júl a august 2020 bude prevádzka materských škôl čiastočne prerušená.

Pokyn zriaďovateľa k obnoveniu školského vyučovania v ZŠ a CVČ

18.06.2020
Mesto Moldava nad Bodvou ako zriaďovateľ Základnych škôl vydáva odporúčacie pokyny k obnoveniu školského vyučovania od 22. júna 2020 a ako zriaďovateľ Centra voľného času CVrČek vydáva odporúčacie pokyny k obnoveniu prevádzky od 1. júla 2020.

Pokyn zriaďovateľa k obnoveniu školského vyučovania v ZUŠ

15.06.2020
Mesto Moldava nad Bodvou ako zriaďovateľ Základnej umeleckej školy vydáva odporúčacie pokyny k obnoveniu školského vyučovania od 16. júna 2020.

Oznámenie o výpadku elektrického prúdu

10.06.2020
Oznamujeme občanom, že na ulici Dukelských hrdinov došlo počas výstavby k výpadku elektrického prúdu. Na odstránení poruchy sa v týchto chvíľach pracuje.

Informácia o voľných pracovných miestach

04.06.2020
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste.

Informácia o voľných pracovných miestach

03.06.2020
Riaditeľstvo Základnej školy, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou zverejňuje informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických a odborných zamestnancov

Pokyn zriaďovateľa k obnoveniu školského vyučovania

29.05.2020
Mesto Moldava nad Bodvou ako zriaďovateľ základných škôl vydáva odporúčacie pokyny k obnoveniu školského vyučovania a prevádzky školských zariadení od 1. júna 2020.

Oznam o pláne rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií

22.05.2020
Mesto Moldava nad Bodvou informuje verejnosť o strategickom dokumente „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021 – 2027“.

Prázdninový režim v prímestskej doprave od 18.5.2020

15.05.2020
Spoločnosť eurobus, a.s. oznamuje, že s účinnosťou od pondelka 18. mája 2020 bude na základe rozhodnutia KSK v prímestskej autobusovej doprave odvolaný mimoriadny cestovný poriadok.

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

11.05.2020
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice-okolie odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Košice - okolie.

Oznam zdravotnej poisťovne Dôvera

11.05.2020
Zdravotná poisťovňa Dôvera oznamuje, že svoje pobočky opäť otvorila.

Oznam o prekopávke cesty

30.04.2020
Oznamujeme občanom, že na základe rozhodnutia č. 795/2020 sa povoľuje prekopávka cesty na ul. Školská (pri Inkubátorovom dome) z dôvodu realizácie NN elektrickej prípojky k trhovisku. 

Oznam TSP o neprevzatých balíkoch potravinovej pomoci

30.04.2020
Oznamujeme občanom, ktorí si nestihli prevziať balík potravinovej pomoci dňa 29. apríla, že tak môžu učiniť do utorka 5. mája (do 12.00 hod.) na Hviezdoslavovej ulici č. 30 v kancelárii Terénnej sociálnej práce.

Oznámenie o zmene úradných hodín

27.04.2020
Oznamujeme občanom, že od 27. apríla 2020 boli zmenené úradné hodiny na ul. Bartalosovej a Školskej do odvolania.