MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Oznamy

Výzva na voľby členov rady školského zariadenia

Mesto Moldava nad Bodvou ako zriaďovateľ Centra voľného času CVrČek vyhlasuje výzvu na voľby členov Rady školského zariadenia pri Centre voľného času CVrČek, Školská 5, 045 01 Moldava nad Bodvou.

Meghívó a Szepsi Városi Képviselő-testület 17 sz. rendkívüli ülésére

Ezúton meghirdetem a Szepsi Városi Képviselő-testület 17 sz. rendkívüli ülését, amelyet 2016. március 14-én  (hétfőn) 10:00 órai kezdettel tartunk a bodollói művelődési központ nagytermében.

Határozat Szepsi Város Képviselő-testületének 17. rendkívüli üléséről

Határozat Szepsi Város Képviselő-testületének 2016. március 14-én megtartott 17. rendkívüli üléséről.

Oznámenie

Mestský úrad Moldava nad Bodvou oznamuje, že vývoz komunálneho odpadu počas Veľkonočných sviatkov zostáva nezmenený.

Oznámenie - kontajnery na biologický odpad

Mestský úrad Moldava nad Bodvou Vám oznamuje, že vysokokapacitné kontajnery na biologický rozloziteľný odpad zo záhrad budú rozmiestnené dňa 29. marca 2016. Odvoz bude zrealizovaný postupne. Na ostatný odpad prosíme vyuziť zberový dvor na Hlavnej 127.

Meghívó a Szepsi Városi Képviselő-testület 18 sz. rendes ülésére

Ezúton meghirdetem a Szepsi Városi Képviselő-testület 18 sz. rendes ülését, amelyet 2016. április 7-én (csütörtökön) 9:00 órai kezdettel tartunk a művelődési központ nagytermében, Szepsi, Fő utca 58.

Oznámenie

Mestský úrad v Moldave nad Bodvou oznamuje, že dňa 06.04.2016 o 8:30 hod. sa uskutoční neverejný výber členov rómskej občianskej hliadky. Nariadením primátora mesta zo dňa 04.03.2015 je určená stála komisia na pracovné pohovory mesta Moldava nad Bodvou, ktorá výber uskutoční. Táto komisia je rozšírená o zástupcu primátora mesta Moldava nad Bodvou.

Informácia o dozbere údajov

Dovoľujeme si Vás informovať, že spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s., prevádzkovateľ distribučnej sústavy elektriny na východnom Slovensku, uskutočňuje v týchto mesiacoch v Moldave nad Bodvou dozber údajov o podzemných a nadzemných elektrických vedeniach nízkeho napätia po vykonanej rekonštrukcii.

Do práce na bicykli

Mesto Moldava nad Bodvou sa aj tento rok zapojí do súťaže Do práce na bicykli. Neváhajte a prihláste sa.

Határozat Szepsi Város Képviselő-testületének 18. rendes üléséről

Határozat Szepsi Város Képviselő-testületének 2016. április 7-én megtartott 18. rendes üléséről.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Spoločnosť VSD a.s. oznamuje, že 2. mája 2016 v čase od 8:10 do 17:00 hod. bude v určitých uliciach prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

Meghívó a Szepsi Városi Képviselő-testület 19 sz. rendkívüli ülésére

Ezúton meghirdetem a Szepsi Városi Képviselő-testület 19 sz. rendkívüli ülését, amelyet 2016. április 22-én  (pénteken) 14:00 órai kezdettel tartunk az inkubátor ház II. emeleti üléstermében, Szepsi, Iskola utca 10.

Ponuka pracovnej pozície

Ponuka pracovnej pozície - operátor vstupnej kontroly kvality.
Spoločnosť: FAURECIA Slovakia s.r.o.
Miesto výkonu práce: Košice