MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Oznamy

Oznámenie o úmrtí zamestnanca mesta - člena MOPS

17.08.2020
S bolesťou v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že dňa 15. augusta 2020 nás navždy opustil Marek Horváth.

Oznámenie o poruche na podzemnom vedení plynu

17.08.2020
Oznamujeme obyvateľom, že v súvislosti s výskytom poruchy na podzemnom vedení plynu bude rozkopaná križovatka ulíc ČSA a Podhorská.
Práce sa budú realizovať od dnes 17. augusta 2020 do odstránenia poruchy.

Oznámenie o dočasnej uzávere Novej ulice

03.08.2020
Oznamujeme občanom, že dnes, 3. augusta 2020 dôjde k dočasnej uzávere Novej ulice z dôvodu polievania zelenej strechy objektu Trhoviska.
Nasledujúce termíny uzávery budú: pondelok, streda a piatok v čase od 8:00 do 10:30.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

29.07.2020
Centrum voľného času CVrČek zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca. Pozícia: Vychovávateľ.

Prerušenie premávky na Novej ulici kvôli osadzovaniu zelene na strechu tržnice

22.07.2020
Dnes 22. júla 2020 v čase od 14.00 približne do 17.00 hodiny bude uzatvorená cesta na ulici Novej pri Inkubátorovom dome.

Oznámenie o zmene úradných hodín

22.07.2020
Oznamujeme občanom, že dňa 24. júla 2020 (piatok) budú úradné hodiny trvať od 8.00 do 12.00 hod.

Oznámenie o poruchách osvetlenia v meste

20.07.2020
V poslednom období nám obyvatelia mesta nahlásili viaceré poruchy a výpadky na verejnom osvetlení. Všetky podnety evidujeme...

Kompostéry pre žiadateľov sú pripravené k odberu

17.07.2020
Mestský úrad oznamuje obyvateľom, ktorí si podali žiadosť o kompostéry, že si ich môžu prevziať na Správe mestskej zelene, Hlavná 128 v termínoch:
17. až 18. júla 2020 v čase 8.00 - 18.00
22. až 25. júla 2020 v čase 8.00 - 18.00

Oznámenie VVS, a.s. o odstránení poruchy

16.07.2020
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje, že dnes t.j. 16. júla 2020 bude v Moldave nad Bodvou na Horskej ulici č. 14 odstraňovať poruchu.

Oznámenie o náhradnom termíne vývozu komunálneho odpadu

15.07.2020
Mestský úrad Moldava nad Bodvou oznamuje, že náhradný termín utorkového vývozu komunálneho odpadu z lokality Terasa je naplánovaný na 17. júl 2020.

Informácia o voľnom pracovnom mieste v Medzeve

15.07.2020
Mesto Medzev vyhlasuje výberové konanie na 1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) - zastupovanie počas materskej dovolenky.

Upozornenie vo veci okliesnenia a odstránenia stromov

15.07.2020
Upozorňujeme vlastníkov a užívateľov pozemkov na povinnosť udržiavať porasty v ochrannom pásme vysokonapäťových vedení a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením.

Oznámenie o zámere prenajať nebytové priestory

07.07.2020
Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou oznamuje zámer prenajať nebytové priestory (školský bufet) v objekte ZŠ.

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Plán udržateľnej mobility KSK"

06.07.2020
Mesto Moldava nad Bodvou zverejňuje záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja".

Oznámenie o zmene vývozcu komunálneho odpadu

03.07.2020
Mestský úrad v Moldave nad Bodvou oznamuje obyvateľom mesta, že došlo k zmene vývozcu komunálneho odpadu. Od 1. júla 2020 zber a zneškodnenie komunálneho odpadu zabezpečuje spoločnosť Brantner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota.

Výzva na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku

29.06.2020
Okresný úrad Košice-okolie zverejnil dňa 26. júna 2020 Výzvu na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku č.2/OÚ-KS/2020 v zmysle Akčného plánu rozvoja okresu Košice-okolie.