MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Oznamy

Oznam o zámere prenajať nehnuteľnosť

Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje zámer prenajať nehnuteľnosť vrátane vnútorného vybavenia - Dom smútku.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Mesto Moldava nad Bodvou so sídlom: Mestský úrad, Školská 2 v Moldave nad Bodvou oznamuje voľné pracovné miesto - samostatný odborný referent oddelenia rozpočtu a účtovníctva

Výberové konanie na pracovné miesta

Mesto Moldava nad Bodvou so sídlom: Mestský úrad, Školská 2 v Moldave nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na dve pracovné miesta člena Rómskej občianskej hliadky

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Mesto Moldava nad Bodvou so sídlom: Mestský úrad, Školská 2 v Moldave nad Bodvou oznamuje voľné pracovné miesto - pomocný(á) kuchár(ka)

Vyhlásenie poslancov

Pokračovanie 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva /ďalej MZ/ v Moldave nad Bodvou dňa 10.09.2015, ktoré sa prerušilo 27.8.2015 kvôli strate uznášaniaschopnosti MZ, sa opäť nekonalo pre neúčasť 6-tich poslancov /1 poslanec sa ospravedlnil kvôli hospitalizácii/. Pokračovanie deštrukcie a náznakov spolupráce poslancov, ktorí sa nezúčastnili, smeruje do neriešiteľnej situácie v rámci MZ. Ospravedlnenie účasti-neúčasti v takejto forme je neakceptovateľné v prípade, ak ide o úmyselnú neúčasť na rokovaní MZ za účelom zablokovania rokovania. 

Ing. Norbert Krušinský, Otto Komjáti, Jaroslav Pupala: Most-Híd, KDH, SDKÚ-DS, SIEŤ, Roland Szabó: Smer –SD, Iveta Kmeťová : NEKA

Oznam o zámere prenajať nehnuteľnosť

Nebytové priestory Polikliniky

Výberové konanie

Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským vyhlasuje výberové konanie na pozíciu - učiteľ I. stupňa ZŠ.

Pályázati kiírás

A Szepsi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium vezetősége 2015.10.16-tól munkaviszonyba felvesz:
alapiskolai alsó tagozatos tanítót.

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby "Metropolitná optická sieť Moldava nad Bodvou"

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby "Telekomunikačná sieť Moldava"

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby "Metropolitná optická sieť BELASA"

Pozvánka na pokračovanie 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

týmto zvolávam Mestské zastupiteľstvo na pokračovanie 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutočni dňa 16. septembra 2015 (streda) o 13,00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou na 1. poschodí.

Meghívó a Szepsi Városi Képviselő-testület 9 sz. rendes ülésének folytatására

Tisztelt képviselők,

ezúton meghirdetem a Szepsi Városi Képviselő-testület 9 sz. rendes ülésének folytatását, amelyet 2015. szeptember 16-án (szerdán) 13,00 órai kezdettel tartunk a Szepsi Művelődési Központban, Szepsi, Fő utca 58, I. emelet

Všeobecne záväzné nariadenie č. 84

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Moldava nad Bodvou č. 84 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/1996 o odchyte túlavých zvierat

Všeobecne záväzné nariadenie č. 85

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Moldava nad Bodvou č. 85 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/1993 o vytváraní zdravého životného prostredia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 86

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Moldava nad Bodvou č. 86 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia č. 43 zo dňa 25.9.2003 Požiarny poriadok mesta