MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Oznamy

Oznámenie o verejnej zbierke "Deň Úsmevu"

24.05.2016

Dovoľujeme si Vám týmto oznámiť, že v dňoch 24.5.2016 – 2.6.2016 sa bude konať v Moldave nad Bodvou verejná zbierka pod názvom "Deň Úsmevu" na základe priloženého povolenia Ministerstva vnútra SR.

Výberové konanie

18.05.2016

Riaditeľstvo Základnej školy a gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium Moldava nad Bodvou vypisuje výberové konanie na miesto - učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou slovenský jazyk a slovenská literatúra).

Zmena v harmonograme vývozu komunálneho odpadu pre lokalitu Terasa

16.05.2016

Mestský úrad v Moldave nad Bodvou oznamuje, že od 15. mája 2016 nastane zmena v harmonograme vývozu komunálneho odpadu pre lokalitu TERASA mesta Moldava nad Bodvou t.j. vývoz komunálneho odpadu sa od 20. týždňa uskutoční v UTOROK.

Výberové konanie

11.05.2016

Správna rada neziskovej organizácie Zachraňujeme životy, n.o. vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu - riaditeľ neziskovej organizácie Zachraňujeme životy.

Vyhláška

25.4.2016
Okresný súd Michalovce v právnej veci dedičstva po poruč. Štefan Vasiľ (nar. 1957), ktorý zomrel dňa 06.06.2012 vyzýva účastníkov konania (synov Vasiľ Štefan a Vasiľ Jozef), aby sa prihlásili na Notárskom úrade JUDr. Ferdinanda Ontka.

Miestny oznam Policajného zboru

25.4.2016
Zverejnenie miestneho oznamu Okresného riaditeľstva Policajného zboru ohľadom zaistenej finančnej hotovosti.

Žiadosť

20.4.2016

Ponuka pracovnej pozície

19.4.2016
Ponuka pracovnej pozície - operátor vstupnej kontroly kvality.
Spoločnosť: FAURECIA Slovakia s.r.o.
Miesto výkonu práce: Košice

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

15.4.2016
Spoločnosť VSD a.s. oznamuje, že 2. mája 2016 v čase od 8:10 do 17:00 hod. bude v určitých uliciach prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

Do práce na bicykli

14.4.2016

Mesto Moldava nad Bodvou sa aj tento rok zapojí do súťaže Do práce na bicykli. Neváhajte a prihláste sa.

Plán kosenia na rok 2016

11.04.2016
Plán kosenia na rok 2016

Informácia o dozbere údajov

07.04.2016
Dovoľujeme si Vás informovať, že spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s., prevádzkovateľ distribučnej sústavy elektriny na východnom Slovensku, uskutočňuje v týchto mesiacoch v Moldave nad Bodvou dozber údajov o podzemných a nadzemných elektrických vedeniach nízkeho napätia po vykonanej rekonštrukcii.

Oznámenie o odstávke vody

05.04.2016

Oznamujeme Vám, že dnes t.j. 05.04.2016 bude odstávka vody z dôvodu odstraňovania poruchy – havárie na vodovodnom potrubí na úseku približne od polovice Budulovskej cesty smerom na Budulov a v obci Budulov.

Oznam

POSLEDNÉ POZEMKY NA PREDAJ !!!