MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Oznamy

Výberové konanie

10.10.2016

Riaditeľstvo Základnej školy a gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium Moldava nad Bodvou vypisuje výberové konanie na miesto: učiteľ pre pre nižšie sekundárne vzdelávanie - aprobácia: anglický jazyk.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

30.09.2016

Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety v Moldave nad Bodvou oznamuje jedno voľné pracovné miesto na pozíciu: udržbár - kurič.

Výberové konanie

Riaditeľstvo Základnej školy, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou vypisuje výberové konanie na miesto učiteľ pre primárne vzdelávanie.

Celoslovenská výtvarná súťaž

19.09.2016

Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje pre školský rok 2016/2017 ďalší ročník výtvarnej súťaže: Rodina bez cigariet V. ročník.

Výberové konanie

18.07.2016

Riaditeľ Mgr. Nagy István vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie pedagogických zamestnancov. 1 miesto - učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy), 1 miesto - vychovávateľ školského klubu detí.

Štatút časopisu Moldavská panoráma - Szepsi panoráma

11.07.2016

Mediálne oddelene Mesta Moldava nad Bodvou predkladá Štatút časopisu Moldavská panoráma - Szepsi Panoráma. Prvé číslo dvojjazyčného občasníka dostanú domácnosti v Moldave nad Bodvou v priebehu augusta 2016.

Oznam o výberovom konaní

11.07.2016

Riaditeľstvo Základnej školy a gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium Moldava nad Bodvou vypisuje výberové konanie na miesto učiteľ pre primárne vzdelávanie - aprobácia: špeciálna pedagogika (psychopédia, VPU) a asistent učiteľa.

Internetová tržnica Farmička.sk

01.07.2016

Záujemcovia o kvalitné domáce potraviny zo všetkých regiónov Slovenska ako aj ich výrobcovia môžu bezplatne využívať slúžby internetovej tržnice Farmička.sk.

Rámcový návrh Cestovného poriadku ŽSR

29.06.2016
Rámcový návrh Cestovného poriadku ŽSR pre obdobie platnosti 2016/2017.

Oznam o výberovom konaní

22.06.2016

Poskytovateľ Komunitného Centra v Moldave nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na 3 pracovné miesta. Výberové konanie sa uskutoční dňa 14.07.2016 (štvrtok) o 10:00 hod. v priestoroch Zasadacej miestnosti na Bartalosovej ulici č. 16 v Moldave nad Bodvou.

Herný plán tomboly

22.06.2016

Mesto Moldava nad Bodvou v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v rámci uskutočnenia Moldavského festivalu kultúry a športu organizujú dňa 25. júna 2016 tombolu.

Cestovný poriadok platný od 12. júna 2016

Cestovný poriadok pravidelnej autobusovej dopravy s platnosťou od 12.6.2016.

Výberové konanie

15.06.2016

Riaditeľ Cirkevnej spojenej školy Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont Mgr. István Nagy vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie pedagogických zamestnancov - učiteľ slovenského jazyka a literatúry a učiteľ náboženstva.

Výberové konanie

15.06.2016

Riaditeľstvo Základnej školy, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou vypisuje výberové konanie na miesto učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou telesná a športová výchova.

Kolkársky turnaj o "Pohár Mesta Moldava nad Bodvou"

03.06.2016

Mesto Moldava nad Bodvou organizuje Kolkársky turnaj mužov o "Pohár Mesta Moldava nad Bodvou" pri príležitosti "Moldavského festivalu kultúry a športu".

Oznámenie o verejnej zbierke "Deň Úsmevu"

24.05.2016

Dovoľujeme si Vám týmto oznámiť, že v dňoch 24.5.2016 – 2.6.2016 sa bude konať v Moldave nad Bodvou verejná zbierka pod názvom "Deň Úsmevu" na základe priloženého povolenia Ministerstva vnútra SR.