MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Oznamy

Multifunkčné športové centrum - výzva SZĽH

08.02.2017

Slovenský zväz ľadového hokeja oslovil sídla nad 5000 obyvateľov s možnosťou výstavby multifunkčných športových centier pre deti a mládež. Termín na potvrdenie záujmu obcí, ktoré dokážu poskytnúť lokalitu, je do 15. februára 2017.

Oznámenie

01.02.2017

Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje občanom, že od 1. februára 2017 sa kancelária terénnych sociálnych pracovníkov presťahovala na adresu Hviezdoslavova 30.

List od prezidenta

23.01.2017
Primátor Mesta Moldava nad Bodvou Slavomír Borovský obdržal list od prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku.

Výberové konania

20.12.2016

Riaditeľstvo Základnej školy a gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium Moldava nad Bodvou v rámci implementácie NP „Škola otvorená všetkým“ vypisuje výberové konanie na tri miesta: školský psychológ, školský špeciálny pedagóg a pedagogický asistent.

Ospravedlnenie/Oznámenie

12.12.2016

Ospravedlňujeme sa občanom mestskej časti Námestie mieru za vzniknutú situáciu z dôvodu neuskutočnenia vývozu komunálneho odpadu z podzemných kontajnerov dňa 12.12.2016 (pondelok). Vývoz sa neuskutočnil z technických príčin spol. KOSIT a.s., termín vývozu je určený dňa 13.12.2016 (utorok).

Výberové konanie

05.12.2016

Riaditeľstvo Základnej školy a gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium Moldava nad Bodvou vypisuje výberové konanie na miesto: administratívny pracovník.

Vianočná zbierka použitého šatstva

02.12.2016

Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje vianočnú zbierku použitého šatstva. Zbierka sa uskutoční od 1. decembra do 20. decembra v čase od 8:00 do 15:00 hod. v priestoroch Komunitného centra na ulici Dukelských hrdinov 3.

Upozornenie o oprave chodníkov

28.11.2016

Vážení občania, Mesto Moldava nad Bodvou pokračuje v rekonštrukcii chodníkov. Od utorka 22. novembra sa začne opravovať chodník na Námestí Ľ. Štúra č. 1, 2, 3, 4, od Ľ. Štúra 1 ku K5, na ulici ČSA pred TEHO a od nákupného strediska (Kakaš) smer TEHO. Samospráva sa obracia na obyvateľov so žiadosťou, aby počas rekonštrukcie neparkovali pozdĺž chodníka a umožnili stavebnej firme realizáciu prác.

Oznámenie pre dôchodcov

25.11.2016

Mestský úrad Moldava nad Bodvou oznamuje dôchodcom, ktorí sa stravujú v Mestských zariadeniach, si môžu stravné lístky za mesiac december zakúpiť v období od 02.12.2016 do 16.12.2016 v pokladni (kancelária č. 2)  Mestského úradu na ulici Bartalosovej 16, v čase pokladničných hodín.

Oznámenie

25.11.2016

Mestský úrad Moldava nad Bodvou oznamuje občanom, ktorí dovŕšili 65 rokov veku, že v období od 02.12.2016 do 31.01.2017 si budú môcť prevziať vianočné poukážky v pokladni (kancelária č. 2) Mestského úradu na ulici Bartalosovej 16, v čase pokladničných hodín. Pri prevzatí poukážky je treba predložiť občiansky preukaz.

Oznámenie o začatí výstavby podzemných kontajnerov

11.11.2016

Oznamujeme občanom, že sa v pondelok začínajú stavebné práce na výstavbe podzemných kontajnerov, so začiatkom na námestí Mieru a v utorok na Severnej ulici. Kontajnery budú dočasne umiestnené na inom stanovisku. Ďakujeme za trpezlivosť.

Plán zimnej údržby

08.11.2016

Samospráva mesta informuje občanov, že od 1. decembra 2016 spustí telefonický dispečing zimnej údržby. Na telefonickom dispečingu sa občania môžu informovať o postupe prác pri zabezpečovaní zjazdnosti a schodnosti ciest, chodníkov a verejných priestranstiev počas zimy.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

26.10.2016

Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety v Moldave nad Bodvou oznamuje jedno voľné pracovné miesto na pozíciu: opatrovateľka v zariadení sociálnych služieb.

Oznámenie

25.10.2016

Dňa 24.10.2016 bolo Mestskému úradu v Moldave nad Bodvou doručené oznámenie o spoločenskej akcii s názvom 7. lampiónový sprievod, ktorá sa uskutoční dňa 4. novembra 2016 Organizátorom je miestna organizácia strany MOST-HÍD v Moldave nad Bodvou.

Oznámenie o celoplošnej deratizácii

13.10.2016

Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje verejnosti rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, ktorý v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení nariaďuje toto  opatrenie zabezpečiť celoplošnú reguláciu živočíšnych škodcov (deratizáciu) na území mesta Moldava nad Bodvou v termíne od 10.10.2016 do 30.11.2016.

Výberové konanie

10.10.2016

Riaditeľstvo Základnej školy a gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium Moldava nad Bodvou vypisuje výberové konanie na miesto: učiteľ pre pre nižšie sekundárne vzdelávanie - aprobácia: anglický jazyk.