MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Oznamy

Rámcový návrh Cestovného poriadku ŽSR 2017/2018

01.06.2017
Rámcový návrh Cestovného poriadku ŽSR pre obdobie platnosti 2017/2018.

Oznam o výberovom konaní

26.05.2017
Riaditeľstvo Základnej školy a gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium Moldava nad Bodvou vypisuje výberové konanie na miesto - učiteľ pre primárne vzdelávania - špeciálny pedagóg.

Oznam

23.05.2017
Ospravedlňujeme sa obyvateľom mesta Moldava nad Bodvou na uliciach Severná a Námestie mieru za vzniknutú situáciu z dôvodu neuskutočnenia vývozu komunálneho odpadu z podzemných kontajnerov dňa 23.05.2017. Z dôvodu neoznámenia poruchy zvozového vozidla spoločnosťou KOSIT, a.s. a naplnenosti podzemných kontajnerov Vás žiadame o dočasné používanie náhradných 1100 l kontajnerov na komunálne odpady. Na odstránení poruchy sa intenzívne pracuje.
Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.

Oznámenie o začatí stavebných prác

22.05.2017
Vážení občania, dňa 22. mája sa začali stavebné práce na parkovisku na Školskej ulici oproti Gymnáziu Štefana Moysesa. Samospráva sa obracia na obyvateľov so žiadosťou, aby počas rekonštrukcie neparkovali v týchto priestoroch a umožnili stavebnej firme realizáciu prác. Termín ukončenia prác je 9. jún.

Zákaz predaja toluénu bežným spotrebiteľom

15.05.2017
Aj na Slovensku je platný zákaz predaja toluénu bežným spotrebiteľom.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

12.05.2017
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety v Moldave nad Bodvou oznamuje voľné pracovné miesto - mzdová účtovníčka - personalistka.

Oznámenie

10.05.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje širokej verejnosti, že odpustová slávnosť konaná pri príležitosti Svätodušnej nedele - Turíc sa bude konať dňa 04.06.2017 (v nedeľu) v priestoroch pred miestnym rímskokatolíckym kostolom.
V prípade záujmu o predaj tovaru, resp. poskytovania služieb na jarmoku žiadame vyplniť žiadosť o povolenie užívania verejného priestranstva.

Oznam o výberovom konaní

03.04.2017
Riaditeľstvo Základnej školy a gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium Moldava nad Bodvou vypisuje výberové konanie na miesto - administratívny pracovník - mzdová účtovníčka.

Plán kosenia na rok 2017

03.04.2017
1. kosenie: od 10. apríla do 13. apríla - Hlavná ul., park na Hlavnej ul.
2. kosenie: od 24. apríla do 31. mája
3. kosenie: od 1. júna do 15. júla
4. kosenie: od 16. júla do 31. augusta
5. kosenie: od 1. septembra do 20. októbra

Informácia o voľnom pracovnom mieste

15.03.2017
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety v Moldave nad Bodvou oznamuje voľné pracovné miesto - opatrovateľka v zariadení sociálnych služieb.

Dôsledky vypaľovania trávnatých porastov

15.03.2017
Každoročne, už niekoľko desiatok rokov sa práve v jarnom období naše Slovensko mení na spálenisko. Na jar sme svedkami ako horia medze, stráne, priekopy, násypy železničných tratí, lúky, pasienky a ovocné sady. Úmyselným a cieľavedomým vypaľovaním dochádza k porušovaniu zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Oboznámte sa s dôsledkami vypaľovania.

Pilotný projekt - Revitalizácia zelene

09.03.2017
Mesto Moldava nad Bodvou začína s realizáciou pilotného projektu Revitalizácie zelene na Školskej ulici. Vzhľadom nato, že Školská ulica je najfrekventovanejším peším priestorom slúžiacim pre obyvateľov mesta.

Oznámenie o rozmiestnení kontajnerov

08.03.2017
Mestský úrad Moldava nad Bodvou oznamuje, že vysokokapacitné kontejnery na biologický rozložiteľný odpad zo záhrad budú rozmiestnené od 10.03.2017.

Oznam o uzavretí serpetínky

01.03.2017
Vážení občania,
serpentínka vedúca na mestskú časť Terasa je od 1. do 8. marca 2017 uzatvorená z dôvodu havarijného stavu. Oddelenie Správy zelene bude počas tejto doby vykonávať práce na výmene obrubníkov a spevnení dlažieb. Dĺžka uzavretia serpentínky závisí aj od vývoja počasia.

Oznam o výberovom konaní

14.02.2017

Riaditeľstvo Základnej školy a gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium Moldava nad Bodvou vypisuje výberové konanie na miesto - školský sociálny pedagóg.

Multifunkčné športové centrum - výzva SZĽH

08.02.2017

Slovenský zväz ľadového hokeja oslovil sídla nad 5000 obyvateľov s možnosťou výstavby multifunkčných športových centier pre deti a mládež. Termín na potvrdenie záujmu obcí, ktoré dokážu poskytnúť lokalitu, je do 15. februára 2017.