MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Oznamy

Oznam o výberovom konaní

05.09.2017
Riaditeľstvo Centra voľného času CVrČek, Moldava nad Bodvou vypisuje výberové konanie na miesto vychovávateľ CVČ.

Oznam o výberovom konaní

22.08.2017
Riaditeľstvo Základnej školy, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou vypisuje výberové konanie na miesto: pedagogický asistent učiteľa.

Oznam o výberovom konaní

22.08.2017
Riaditeľstvo Základnej školy a gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium Moldava nad Bodvou vypisuje výberové konanie na miesto: Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie aprobácia: Slovenský jazyk a literatúra.

Oznam o výberovom konaní

22.08.2017
Riaditeľstvo Základnej školy a gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium Moldava nad Bodvou v rámci implementácie NP „Škola otvorená všetkým“ vypisuje výberové konanie na miesto: školský špeciálny pedagóg.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

15.08.2017
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety v Moldave nad Bodvou oznamuje jedno voľné pracovné miesto - opatrovateľka v zariadení sociálnych služieb.

Oznámenie o zámere prenajať nebytové priestory

08.08.2017
Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou oznamuje zámer prenajať nebytové priestory (školský bufet) v objekte ZŠ.

List od Európskeho centra pre práva Rómov

07.08.2017
Európske centrum pre práva Rómov vyjadrilo v liste pre primátora mesta Slavomíra Borovského znepokojenie nad plánovaným vysťahovaním.

Kam volať ak sa ocitnete v ohrození?

25.07.2017
Vážení obyvatelia, v priebehu života sme svedkami udalostí, ktorým hovoríme mimoriadne, lebo väčšinou prichádzajú nečakane a ohrozujú životy a zdravie obyvateľov. Spôsobujú veľké škody na majetku a životnom prostredí. Môžu vzniknúť pôsobením prírodných živlov, činnosťou človeka alebo ich kombináciou. Z tohto dôvodu Vám oznamujeme, kam volať, ak sa ocitnete v ohrození.

Oznam o zmene úradných hodín MsKS

20.07.2017
Mestské kultúrne stredisko v Moldave nad Bodvou oznamuje zmenu úradných hodín platnú od 20. júla do 31. augusta 2017.

Oznam o výberovom konaní

15.07.2017
Riaditeľ Cirkevnej spojenej školy - Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie pedagogických zamestnancov - učiteľ anglického jazyka a učiteľ katolíckeho náboženstva.

Oznam o výberovom konaní

07.06.2017
Riaditeľstvo Základnej školy a gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium Moldava nad Bodvou vypisuje výberové konanie na miesta - školský špeciálny pedagóg a učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s aprob. telesná a športová výchova.

Oznam o výberovom konaní

07.07.2017
Riaditeľstvo Základnej školy, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou vypisuje výberové konanie na miesto učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou informatika.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

12.06.2017
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety v Moldave nad Bodvou oznamuje voľné pracovné miesto - opatrovateľka v zariadení sociálnych služieb.

Dopravné obmedzenie pri Inkubátorovom dome

07.06.2017
Dňa 7.6.2017 bude realizovaný pretlak pod cestnou komunikáciou a rozkopávka pred TS pri Inkubátorovom dome. Žiadame vodičov o trpezlivosť pre mierne dopravné obmedzenie.
Ďakujeme za pochopenie.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

06.06.2017
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety v Moldave nad Bodvou oznamuje voľné pracovné miesto - upratovačka v zariadení sociálnych služieb.

Rámcový návrh Cestovného poriadku ŽSR 2017/2018

01.06.2017
Rámcový návrh Cestovného poriadku ŽSR pre obdobie platnosti 2017/2018.