MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Oznamy

Oznámenie o zmene v kalendári triedeného vrecového zberu

28.05.2018
Mestský úrad Moldava nad Bodvou oznamuje občanom mesta a mestskej časti Budulov zmenu v kalendári triedeného vrecového zberu od 01.06.2018.

Oznámenie o zmene dodávateľa telekomunikačných služieb

22.05.2018
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje obyvateľom mesta, že prechádza k novému dodávateľovi telekomunikačných služieb. Z tohto dôvodu nebude možné kontaktovať pracovníkov MsÚ na zaužívaných číslach pevnej linky.

Výzva k chovateľom ošípaných

14.05.2018
Mesto Moldava nad Bodvou na základe žiadosti o súčinnosť, vyzýva všetkých chovateľov ošípaných (aj neregistrovaných, aj chovateľov, ktorí majú iba jednu ošípanú pre vlastnú spotrebu) v katastrálnom území Moldava nad Bodvou a Budulov, ...

Oznámenie o rekonštrukcii chodníkov na Nám. Ľ. Štúra

11.05.2018
Vážení občania,
dňa 14. mája sa začnú stavebné práce na chodníku oproti bytovke na Námestí Ľudovíta Štúra č. 13-16. Samospráva sa obracia na obyvateľov so žiadosťou, aby počas rekonštrukcie neparkovali v týchto priestoroch a umožnili stavebnej firme realizáciu prác.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

11.05.2018
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety v Moldave nad Bodvou oznamuje jedno voľné pracovné miesto - sestra v zariadení sociálnych služieb.

Oznámenie o rekonštrukcii chodníkov

09.05.2018
Vážení občania,
dňa 7. mája sa začali stavebné práce na chodníku pri nákupnom stredisku na Námestí mieru. Samospráva sa obracia na obyvateľov so žiadosťou, aby počas rekonštrukcie neparkovali v týchto priestoroch a umožnili stavebnej firme realizáciu prác.
Termín ukončenia prác je približne 21. máj.
Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť chodcov a vodičov.

Oznámenie o opakovaných dražbách

27.04.2018
Dražobná spoločnosť, a.s., ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb, zverejňuje oznámenie o opakovaných dražbách.

Oznámenie o rekonštrukcii plynovodov

13.04.2018
Oznamujeme Vám, že rekonštrukcia plynovodov v Moldave nad Bodvou sa uskutoční na uliciach: Hlavná, Hviezdoslavova, Rožňavská, SNP, Jókaiho, Podhorská, Čsl. armády, Kalvínska, Dukelských hrdinov a casť ul. Budulovskej.

Opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi

10.04.2018
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach vypracovalo opatrenia na zabezpečenie úloh a povinností súvisiacich s ochranou lesov pred požiarmi. V opatreniach sú rozpracované povinnosti a úlohy zainteresovaných zložiek.

Oznam pre cestujúcich

09.04.2018
Oznamujeme cestujúcim, že z dôvodu rekonštrukcie kruhového objazdu na Moldavskej ceste, bude prímestská doprava od 7.4.2018 vedená nasledovne:

Oznámenie o vandalizme

05.04.2018
Oznamujeme občanom mesta Moldava nad Bodvou, že v noci zo dňa 04.04.2018 resp. v skorých ranných hodinách dňa 05.04.2018 došlo k vandalizmu na rozostavanej stavbe parkoviska na ul. Severná.

Dôsledky vypaľovania trávnatých porastov

03.04.2018
Každoročne, už niekoľko desiatok rokov sa práve v jarnom období naše Slovensko mení na spálenisko.

Oznámenie

29.03.2018
Mestský úrad Moldava nad Bodvou oznamuje, že vývoz komunálneho odpadu ostáva počas sviatkov nezmenený.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

06.02.2018
Riaditeľstvo Základnej školy a gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium Moldava nad Bodvou vypisuje výberové konanie na miesto: pedagogický asistent.

Oznámenie o prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu

06.02.2018
Riaditeľstvo Základnej školy a gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským Moldava nad Bodvou oznamuje, že na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach zatvára školské zariadenie od 7.2.2018 do 9.2.2018.

Oznámenie

17.01.2018
Oznámenie o zmene otváracích hodín v Mestskej knižnici.