MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Oznamy

Kam volať ak sa ocitnete v ohrození?

25.07.2017
Vážení obyvatelia, v priebehu života sme svedkami udalostí, ktorým hovoríme mimoriadne, lebo väčšinou prichádzajú nečakane a ohrozujú životy a zdravie obyvateľov. Spôsobujú veľké škody na majetku a životnom prostredí. Môžu vzniknúť pôsobením prírodných živlov, činnosťou človeka alebo ich kombináciou. Z tohto dôvodu Vám oznamujeme, kam volať, ak sa ocitnete v ohrození.

Oznam o zmene úradných hodín MsKS

20.07.2017
Mestské kultúrne stredisko v Moldave nad Bodvou oznamuje zmenu úradných hodín platnú od 20. júla do 31. augusta 2017.

Oznam o výberovom konaní

15.07.2017
Riaditeľ Cirkevnej spojenej školy - Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie pedagogických zamestnancov - učiteľ anglického jazyka a učiteľ katolíckeho náboženstva.

Oznam o výberovom konaní

07.06.2017
Riaditeľstvo Základnej školy a gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium Moldava nad Bodvou vypisuje výberové konanie na miesta - školský špeciálny pedagóg a učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s aprob. telesná a športová výchova.

Oznam o výberovom konaní

07.07.2017
Riaditeľstvo Základnej školy, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou vypisuje výberové konanie na miesto učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou informatika.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

12.06.2017
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety v Moldave nad Bodvou oznamuje voľné pracovné miesto - opatrovateľka v zariadení sociálnych služieb.

Dopravné obmedzenie pri Inkubátorovom dome

07.06.2017
Dňa 7.6.2017 bude realizovaný pretlak pod cestnou komunikáciou a rozkopávka pred TS pri Inkubátorovom dome. Žiadame vodičov o trpezlivosť pre mierne dopravné obmedzenie.
Ďakujeme za pochopenie.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

06.06.2017
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety v Moldave nad Bodvou oznamuje voľné pracovné miesto - upratovačka v zariadení sociálnych služieb.

Rámcový návrh Cestovného poriadku ŽSR 2017/2018

01.06.2017
Rámcový návrh Cestovného poriadku ŽSR pre obdobie platnosti 2017/2018.

Oznam o výberovom konaní

26.05.2017
Riaditeľstvo Základnej školy a gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium Moldava nad Bodvou vypisuje výberové konanie na miesto - učiteľ pre primárne vzdelávania - špeciálny pedagóg.

Oznam

23.05.2017
Ospravedlňujeme sa obyvateľom mesta Moldava nad Bodvou na uliciach Severná a Námestie mieru za vzniknutú situáciu z dôvodu neuskutočnenia vývozu komunálneho odpadu z podzemných kontajnerov dňa 23.05.2017. Z dôvodu neoznámenia poruchy zvozového vozidla spoločnosťou KOSIT, a.s. a naplnenosti podzemných kontajnerov Vás žiadame o dočasné používanie náhradných 1100 l kontajnerov na komunálne odpady. Na odstránení poruchy sa intenzívne pracuje.
Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.

Oznámenie o začatí stavebných prác

22.05.2017
Vážení občania, dňa 22. mája sa začali stavebné práce na parkovisku na Školskej ulici oproti Gymnáziu Štefana Moysesa. Samospráva sa obracia na obyvateľov so žiadosťou, aby počas rekonštrukcie neparkovali v týchto priestoroch a umožnili stavebnej firme realizáciu prác. Termín ukončenia prác je 9. jún.

Zákaz predaja toluénu bežným spotrebiteľom

15.05.2017
Aj na Slovensku je platný zákaz predaja toluénu bežným spotrebiteľom.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

12.05.2017
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety v Moldave nad Bodvou oznamuje voľné pracovné miesto - mzdová účtovníčka - personalistka.

Oznámenie

10.05.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje širokej verejnosti, že odpustová slávnosť konaná pri príležitosti Svätodušnej nedele - Turíc sa bude konať dňa 04.06.2017 (v nedeľu) v priestoroch pred miestnym rímskokatolíckym kostolom.
V prípade záujmu o predaj tovaru, resp. poskytovania služieb na jarmoku žiadame vyplniť žiadosť o povolenie užívania verejného priestranstva.

Oznam o výberovom konaní

03.04.2017
Riaditeľstvo Základnej školy a gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium Moldava nad Bodvou vypisuje výberové konanie na miesto - administratívny pracovník - mzdová účtovníčka.