MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Oznamy

Oznámenie o dopravnom obmedzení na Severnej ulici

27.11.2017
Dokončovacie práce na chodníku na Severnej ulici.

Oznámenie o výkopových prácach

27.11.2017
Od pondelka 27.11.2017 budú prebiehať v areáli polikliniky a na ulici Československej armády pred budovou Úradu práce sociálnych vecí a rodiny výkopové práce pomocou ťažkej strojovej techniky.

Oznámenie o dopravnom obmedzení

22.11.2017
Rekonštrukcia križovatky v mestskej časti Budulov.

Informácia o výberovom konaní

15.11.2017
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety v Moldave nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca - koordinátorka - vedúca ošetrovateľského úseku.

Oznámenie o dražbe

10.11.2017
Dražobná spoločnosť, a.s., ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb, zverejňuje oznámenie o dražbe.
Dátum konania: 19. december 2017 o 10:00 hod.

Vyjadrenie primátora mesta k výsledkom volieb do orgánov samosprávnych krajov

06.11.2017
Máme za sebou ďalší dôležitý krok v živote mesta a regiónu. Voľby do VÚC prebehli bez problémov, vážnejších incidentov a dôstojne, za čo patrí vďaka všetkým tým, ktorí tieto voľby zabezpečovali ako aj obyvateľom mesta či kraja.

Výzva pre rómske žiačky – štúdium na strednej pedagogickej škole

26.10.2017
Nadácia Rómsky vzdelávací fond - organizačná zložka zahraničnej nadácie Roma Education Fund – Roma Oktatási Alap vyhlasuje nové kolo štipendijného programu zameraného na podporu rómskych študentiek stredných pedagogických škôl na Slovensku.

Oznámenie o oprave chodníkov

25.09.2017
Vážení občania,
Od utorka 26. septembra sa opravuje chodník na Severnej ulici č. 1 - 2. Samospráva sa obracia na obyvateľov so žiadosťou, aby počas rekonštrukcie parkovali minimálne 70 cm od chodníka.
Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť vodičov.

Oznam o výberovom konaní

05.09.2017
Riaditeľstvo Centra voľného času CVrČek, Moldava nad Bodvou vypisuje výberové konanie na miesto vychovávateľ CVČ.

Oznam o výberovom konaní

22.08.2017
Riaditeľstvo Základnej školy, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou vypisuje výberové konanie na miesto: pedagogický asistent učiteľa.

Oznam o výberovom konaní

22.08.2017
Riaditeľstvo Základnej školy a gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium Moldava nad Bodvou vypisuje výberové konanie na miesto: Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie aprobácia: Slovenský jazyk a literatúra.

Oznam o výberovom konaní

22.08.2017
Riaditeľstvo Základnej školy a gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium Moldava nad Bodvou v rámci implementácie NP „Škola otvorená všetkým“ vypisuje výberové konanie na miesto: školský špeciálny pedagóg.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

15.08.2017
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety v Moldave nad Bodvou oznamuje jedno voľné pracovné miesto - opatrovateľka v zariadení sociálnych služieb.

Oznámenie o zámere prenajať nebytové priestory

08.08.2017
Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou oznamuje zámer prenajať nebytové priestory (školský bufet) v objekte ZŠ.

List od Európskeho centra pre práva Rómov

07.08.2017
Európske centrum pre práva Rómov vyjadrilo v liste pre primátora mesta Slavomíra Borovského znepokojenie nad plánovaným vysťahovaním.

Kam volať ak sa ocitnete v ohrození?

25.07.2017
Vážení obyvatelia, v priebehu života sme svedkami udalostí, ktorým hovoríme mimoriadne, lebo väčšinou prichádzajú nečakane a ohrozujú životy a zdravie obyvateľov. Spôsobujú veľké škody na majetku a životnom prostredí. Môžu vzniknúť pôsobením prírodných živlov, činnosťou človeka alebo ich kombináciou. Z tohto dôvodu Vám oznamujeme, kam volať, ak sa ocitnete v ohrození.