MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Oznamy

Oznámenie o rekonštrukcii plynovodov

13.04.2018
Oznamujeme Vám, že rekonštrukcia plynovodov v Moldave nad Bodvou sa uskutoční na uliciach: Hlavná, Hviezdoslavova, Rožňavská, SNP, Jókaiho, Podhorská, Čsl. armády, Kalvínska, Dukelských hrdinov a casť ul. Budulovskej.

Opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi

10.04.2018
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach vypracovalo opatrenia na zabezpečenie úloh a povinností súvisiacich s ochranou lesov pred požiarmi. V opatreniach sú rozpracované povinnosti a úlohy zainteresovaných zložiek.

Oznam pre cestujúcich

09.04.2018
Oznamujeme cestujúcim, že z dôvodu rekonštrukcie kruhového objazdu na Moldavskej ceste, bude prímestská doprava od 7.4.2018 vedená nasledovne:

Oznámenie o vandalizme

05.04.2018
Oznamujeme občanom mesta Moldava nad Bodvou, že v noci zo dňa 04.04.2018 resp. v skorých ranných hodinách dňa 05.04.2018 došlo k vandalizmu na rozostavanej stavbe parkoviska na ul. Severná.

Dôsledky vypaľovania trávnatých porastov

03.04.2018
Každoročne, už niekoľko desiatok rokov sa práve v jarnom období naše Slovensko mení na spálenisko.

Oznámenie

29.03.2018
Mestský úrad Moldava nad Bodvou oznamuje, že vývoz komunálneho odpadu ostáva počas sviatkov nezmenený.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

06.02.2018
Riaditeľstvo Základnej školy a gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium Moldava nad Bodvou vypisuje výberové konanie na miesto: pedagogický asistent.

Oznámenie o prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu

06.02.2018
Riaditeľstvo Základnej školy a gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským Moldava nad Bodvou oznamuje, že na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach zatvára školské zariadenie od 7.2.2018 do 9.2.2018.

Oznámenie

17.01.2018
Oznámenie o zmene otváracích hodín v Mestskej knižnici.

Oznámenie pre dôchodcov

02.01.2018
Mestský úrad Moldava n/B oznamuje dôchodcom, ktorí sa stravujú v mestských zariadeniach, aby predložili kópiu rozhodnutia Sociálnej poisťovne - ústredia Bratislava o zvýšení dôchodku na rok 2018 do 31.01.2018.

Oznámenie pre dôchodcov

11.12.2017
Mestský úrad Moldava nad Bodvou oznamuje občanom, ktorí dovŕšili 65 rokov veku, že v období od 12. decembra 2017 do 31. januára 2018 si budú môcť prevziať vianočné poukážky v pokladni (kancelária č. 2) Mestského úradu.

Povinné čistenie chodníkov od snehu je stále aktuálnou témou

07.12.2017
Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností sú povinní bez prieťahov odstraňovať z chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvisle zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, závady vzniknuté znečistením, poľadovicou alebo snehom.

Oznámenie

05.12.2017
Mestský úrad Moldava nad Bodvou oznamuje dôchodcom, ktorí sa stravujú v Mestských zariadeniach, si môžu zakúpiť stravné lístky za mesiac december v období od 01.12.2017 do 15.12.2017 v pokladni (kancelária č.2) Mestského úradu na ulici Bartalosovej 16, v čase pokladničných hodín.

Zmena cestovných poriadkov

04.12.2017
Spoločnosť eurobus, a.s. oznamuje, že od 10. decembra 2017 dochádza k zmene cestovných poriadkov v pravidelnej prímestskej, zahraničnej a mestskej hromadnej doprave, ktoré prevádzkuje eurobus, a.s..

Oznámenie

28.11.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že dňa 29. novembra 2017 (streda) bude oddelenie evidencie obyvateľstva na Bartalosovej 16 zatvorené.
Za pochopenie ďakujeme.

Oznámenie o dopravnom obmedzení na Severnej ulici

27.11.2017
Dokončovacie práce na chodníku na Severnej ulici.