MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Oznamy

Oznámenie o náhradnom vývoze komunálneho odpadu

21.11.2018
Mestský úrad Moldava nad Bodvou oznamuje, že náhradný termín pondelkového vývozu komunálneho odpadu je naplánovaný dňa 21. novembra 2018.

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

20.11.2018
Obecný úrad Jasov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste - odborný zamestnanec v MŠ‐školský špeciálny pedagóg alebo sociálny pedagóg.

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

20.11.2018
Dražobná spoločnosť, a.s. ako dražobník zverejňuje oznámenie o dobrovoľnej dražbe.
Dátum konania: 18. december 2018 o 15:20 hod.

Výzva pre chovateľov ošípaných

20.11.2018
Mesto Moldava nad Bodvou vyzýva všetkých chovateľov ošípaných (aj neregistrovaných, aj chovateľov, ktorí majú iba jednu ošípanú pre vlastnú spotrebu) v katastrálnom území Moldava nad Bodvou a Budulov, aby najneskôr do 25.11.2018 podali hlásenie.

Oznámenie o relizácii stavebných prác

06.11.2018
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje občanom, že od 6. novembra začnú realizácie stavebných prác na Nám. Ľ. Štúra v Moldave nad Bodvou, v rámci projektu: „Stojisko podzemných kontajnerov“ a práce na výmene bezpečnostných zábradlí na Rožňavskej ulici v Moldave nad Bodvou.

Právny rozbor rozsudku NS SR

31.10.2018
Právny rozbor rozsudku Najvyššieho súdu týkajúci sa opatrenia primátora ohľadom pracovnej činnosti mestských policajtov.

Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva

31.10.2018
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje verejnosti rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, ktorý v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení nariaďuje toto opatrenie zabezpečiť celoplošnú reguláciu živočíšnych škodcov (deratizáciu) na území mesta Moldava nad Bodvou v termíne od 22.10.2018 do 30.11.2018.

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

31.10.2018
Obecný úrad Jasov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste - odborný zamestnanec v MŠ‐školský špeciálny pedagóg alebo sociálny pedagóg.

Oznam o dopravnom obmedzení

27.10.2018
Z dôvodu asfaltovania dňa 29.10.2018 (pondelok) po rekonštrukcii plynovodov na ul. Hlavná a na ul. Hviezdoslavova na úseku od reformovaného kostola po železničné priecestie, vrátane križovatky s ul. Rožňavská upozorňujeme vodičov na dopravné obmedzenie.

Oznámenie o poruche na vodovodných rozvodoch

19.10.2018
Oznamujeme občanom, že v sídliskovej časti mesta Moldava nad Bodvou došlo k poruche na hlavných vodovodných rozvodoch v dnešných ranných hodinách (19.10.2017 - piatok), z toho dôvodu na sídlisku nebude voda. Voda bude zatiaľ zabezpečená cisternou.

Oznámenie o asfaltovaní na Terase

15.10.2018
Oznamujeme občanom, že v dňoch 15. a 16. októbra 2018 (pondelok, utorok) sa bude vykonávať asfaltovanie na ul. Horská č. 83 a ul. Lesná č. 1-5.

Oznámenie o asfaltovaní parkoviska

11.10.2018
Oznamujeme občanom, že 15. a 16. októbra 2018 (pondelok, utorok) sa bude vykonávať asfaltovanie parkoviska pred bytovým domom na Nám. Budovateľov 9, 11 a na ul. Rožňavská 18, 20.

Oznámenie

11.10.2018
V týchto dňoch zamestnanci MsÚ do čitateľne označených poštových schránok doručujú "Oznámenie o čase a mieste konania volieb" do orgánov samosprávy obcí 2018.

Rekonštrukcia chodníka na Hviezdoslavovej ulici

10.10.2018
Z dôvodu rekonštrukcie chodníka a vstupov na Hviezdoslavovej ulici sa chodcom a obyvateľom predmetnej lokality ospravedlňujeme za dopravné obmedzenie.

Oznámenie o čase a mieste konania volieb

09.10.2018
Oznámenie o čase a mieste konania volieb pre obyvateľov s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou.

Oznámenie o voľných pracovných miestach

08.10.2018
Obecný úrad Jasov zverejňuje informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických a odborných zamestnancov.