MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Oznamy

Cestovný poriadok autobusových liniek platný od 9.12.2018

14.12.2018
Cestovný poriadok autobusových liniek platný od 9. decembra 2018.

Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby

07.12.2018
Dražobník Platiť sa oplatí s.r.o. oznamuje upustenie od dobrovoľnej dražby.

Oznámenie o zmene úradných hodín

06.12.2018
Mestský úrad Moldava nad Bodvou oznamuje občanom, že v pondelok 10. decembra 2018 budú úradné hodiny predĺžené do 17.00 hod. Naopak v stredu 12. decembra 2018 budú skrátené do 16.00 hod.
Matričný úrad a pokladňa budú v stredu 12. decembra 2018 ZATVORENÉ.

Oznámenie o aktualizácii letáku o Africkom more ošípaných

05.12.2018
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje verejnosti aktualizáciu informačného letáku o Africkom more ošípaných.

Oznámenie o vianočných poukážkach

03.12.2018
Mestský úrad Moldava nad Bodvou oznamuje občanom, ktorí dovŕšili 65 rokov veku, že v období od 10. decembra 2018 do 31. januára 2019 budú môcť požiadať o vianočný príspevok v pokladni (kancelária č. 2) Mestského úradu na ulici Bartalosovej 16, v čase pokladničných hodín.

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

30.11.2018
Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o. ako dražobník zverejňuje oznámenie o dobrovoľnej dražbe.
Dátum konania: 28. december 2018 o 10.15 hod.

Oznámenie pre dôchodcov

28.11.2018
Mestský úrad Moldava nad Bodvou oznamuje dôchodcom, ktorí sa stravujú v mestských zariadeniach, že si môžu zakúpiť stravné lístky na mesiac december v období od 03.12.2018 do 14.12.2018 v pokladni (kancelária č.2) Mestského úradu na ulici Bartalosovej 16, v čase pokladničných hodín.

Plán zimnej údržby 2018/2019

26.11.2018
Samospráva mesta informuje občanov, že od 1. decembra 2018 spustí telefonický dispečing zimnej údržby.

Oznámenie o náhradnom vývoze komunálneho odpadu

21.11.2018
Mestský úrad Moldava nad Bodvou oznamuje, že náhradný termín pondelkového vývozu komunálneho odpadu je naplánovaný dňa 21. novembra 2018.

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

20.11.2018
Obecný úrad Jasov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste - odborný zamestnanec v MŠ‐školský špeciálny pedagóg alebo sociálny pedagóg.

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

20.11.2018
Dražobná spoločnosť, a.s. ako dražobník zverejňuje oznámenie o dobrovoľnej dražbe.
Dátum konania: 18. december 2018 o 15:20 hod.

Výzva pre chovateľov ošípaných

20.11.2018
Mesto Moldava nad Bodvou vyzýva všetkých chovateľov ošípaných (aj neregistrovaných, aj chovateľov, ktorí majú iba jednu ošípanú pre vlastnú spotrebu) v katastrálnom území Moldava nad Bodvou a Budulov, aby najneskôr do 25.11.2018 podali hlásenie.

Oznámenie o relizácii stavebných prác

06.11.2018
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje občanom, že od 6. novembra začnú realizácie stavebných prác na Nám. Ľ. Štúra v Moldave nad Bodvou, v rámci projektu: „Stojisko podzemných kontajnerov“ a práce na výmene bezpečnostných zábradlí na Rožňavskej ulici v Moldave nad Bodvou.

Právny rozbor rozsudku NS SR

31.10.2018
Právny rozbor rozsudku Najvyššieho súdu týkajúci sa opatrenia primátora ohľadom pracovnej činnosti mestských policajtov.

Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva

31.10.2018
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje verejnosti rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, ktorý v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení nariaďuje toto opatrenie zabezpečiť celoplošnú reguláciu živočíšnych škodcov (deratizáciu) na území mesta Moldava nad Bodvou v termíne od 22.10.2018 do 30.11.2018.

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

31.10.2018
Obecný úrad Jasov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste - odborný zamestnanec v MŠ‐školský špeciálny pedagóg alebo sociálny pedagóg.