MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Oznamy

Mesto Moldava nad Bodvou hľadá redaktorov

15.10.2019
Radi píšete, fotíte a máte prehľad o dianí v našom meste? Táto ponuka je pre Vás.

Oznámenie o rozmiestnení vysokokapacitných kontejnerov

09.10.2019
Mestský úrad Moldava nad Bodvou oznamuje, že vysokokapacitné kontejnery na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad budú rozmiestnené dňa 09.10.2019 v lokalitách mesta.

Kompostéry pre žiadateľov sú už pripravené k odberu

08.10.2019
Mestský úrad oznamuje obyvateľom, ktorí si podali žiadosť o kompostéry, že si ich môžu prevziať na Správe mestskej zelene, Hlavná 128 v termínoch:
10. až 12. októbra 2019 v čase 8.00 - 18.00
17. až 19. októbra 2019 v čase 8.00 - 18.00

Dočasné uzavretie parkoviska na Novej ulici

04.10.2019
Vážení občania,
oznamujeme vám, že od 07.10. do 30.10.2019 bude počas rekonštrukcie ulice Nová č. 22 až 38 v Moldave nad Bodvou z dôvodu prebiehajúcich stavebných prác uzavreté priľahlé parkovisko.

Rozhodnutia Okresného úradu Košice-okolie, odboru cestnej dopravy

03.10.2019
Okresný úrad Košice-okolie, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako cestný správny orgán, vydáva nasledujúce rozhodnutia.

Oznámenie o odstránení poruchy

03.10.2019
Spoločnosť Plynári s.r.o. oznamuje, že sa za účelom odstránenia poruchy vykonávajú zemné práce v Moldave n. Bodvou, ul. Podhorská 17 a Nám. mieru 17 od 26.09.2019 do odstránenia poruchy.

Oznam pre občanov

03.10.2019
V nedeľu 6. októbra 2019 budú na novobudovanom prechode pre chodcov na ul. Rožňavskej, pri budove HaZZ a novom obchodnom centre realizovať práce na zabudovaní osvetlenia cestného telesa prechodu pre chodcov.

Dôležité upozornenie pre chovateľov ošípaných

26.09.2019
Regionálna veterinárna potravinová správa Košice-okolie vzhľadom na nepriaznivú nákazovú situáciu vo vzťahu k Africkému moru ošípaných v Slovenskej republike upozorňuje všetkych občanov - chovateľov ošípaných.

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

13.09.2019
Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o. ako dražobník zverejňuje oznámenie o dobrovoľnej dražbe.
Dátum konania: 15. október 2019 o 9.00 hod.

Oznam o odstránení vodovodnej poruchy

10.09.2019
Dnes, 10. septembra 2019 odstraňuje Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice vodovodnú poruchu na ulici Janka Kráľa 8. Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve priľahlých uliciach, na čas nevyhnutný na opravu poruchy.
Za pochopenie ďakujeme.

Oznam pre občanov

26.08.2019
Dňa 26.8.2019 sa začali práce na komplexnej rekonštrukcii všetkých spevnených plôch na Novej ulici v Moldave nad Bodvou v súlade s Projektovou dokumentáciou stavby: MOLDAVA NAD BODVOU – KOMUNIKÁCIA NA ULICI NOVÁ.

Verejná vyhláška

26.08.2019
Upovedomenie o začatí konania Okresným úradom Košice - okolie, zo dňa 24.07.2019, o zmene priezviska maloletého dieťaťa účastníka konania: Jozef Šesták.

Oznámenie o výberovom konaní

26.08.2019
Riaditeľstvo Základnej školy, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou vypisuje výberové konanie na miesto vychovávateľ ŠKD.

Oznam o výberovom konaní

09.08.2019
Riaditeľstvo Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Moldava nad Bodvou - Szepsi vypisuje výberové konanie na miesto školský špeciálny pedagóg.

Oznámenie o dražbe

26.07.2019
DRAŽOBNÍK, s.r.o. ako dražobník zverejňuje oznámenie o dražbe.
Dátum konania: 10. september 2019 o 09:30 hod.

Oznam pre dôchodcov

24.07.2019
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje občanom - dôchodcom, ktorým sa poskytuje príspevok na stravovanie dôchodcov, že od 1. augusta 2019 došlo k zvýšeniu úhrady za stravovanie na základe dodatku č. 1 VZN č. 98.