MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Oznamy

Oznámenie o začatí stavebných prác

18.06.2018
Vážení občania,
dňa 19. júna sa začnú stavebné práce na novostavbe chodníka na ul. Hunyadiho pozdĺž cesty s bezbariérovým riešením vstupov.

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

15.06.2018
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresov Košice I až IV a okresu Košice - okolie od 15.06.2018 od 15.00 hod. až do odvolania.

Oznámenie

12.06.2018
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že dňa 15. júna 2018 (piatok) bude sociálne oddelenie a oddelenie evidencie obyvateľstva na Bartalosovej 16 z dôvodu účasti na školení zatvorené. Písomné žiadosti je možné vybaviť v podateľni Mestského úradu na Bartalosovej 16.

Oznámenie pre občanov

08.06.2018
Dňa 11.06.2018 sa na základe Zmluvy o dielo s názvom „Sanačné práce objektu ZUŠ Moldava nad Bodvou – I. etapa“ začne I. etapa stavebných prác na objekte Základnej umeleckej školy.

Oznam o výberovom konaní

08.06.2018
Riaditeľstvo ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou vypisuje výberové konanie na miesta:
- učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (matematika - informatika)
- učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (biológia - chémia)

Oznámenie o rekonštrukcii chodníkov na Nám. Ľ. Štúra

28.05.2018
Vážení občania,
dňa 28. mája sa začali stavebné práce na oprave chodníka pred bytovkou Ľ. Štúra 5 - 8, vrátane štyroch vchodov s bezbariérovým riešením vstupov. Samospráva sa obracia na obyvateľov so žiadosťou, aby počas rekonštrukcie umožnili stavebnej firme realizáciu prác.
Termín ukončenia prác je približne 11. jún.
Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť chodcov.

Oznámenie pre dôchodcov

28.05.2018
Mestský úrad Moldava nad Bodvou oznamuje dôchodcom, ktorí sa stravujú v ŠJ pri Základnej škole na ulici Severná a ŠJ pri Základnej škole na ulici ČSA, že si môžu stravné lístky za mesiac jún zakúpiť v období od 1. júna do 15. júna 2018 v pokladni (kancelária č. 2) Mestského úradu na ulici Bartalosovej 16, v čase pokladničných hodín.

Oznam pre cestujúcich

28.05.2018
Z dôvodu uzávierky cesty medzi obcami Peder a Žarnov od 1.6.2018 do 31.7.2018 dôjde v cestovných poriadkoch k nasledujúcim zmenám:

Oznámenie o zmene v kalendári triedeného vrecového zberu

28.05.2018
Mestský úrad Moldava nad Bodvou oznamuje občanom mesta a mestskej časti Budulov zmenu v kalendári triedeného vrecového zberu od 01.06.2018.

Oznámenie o zmene dodávateľa telekomunikačných služieb

22.05.2018
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje obyvateľom mesta, že prechádza k novému dodávateľovi telekomunikačných služieb. Z tohto dôvodu nebude možné kontaktovať pracovníkov MsÚ na zaužívaných číslach pevnej linky.

Výzva k chovateľom ošípaných

14.05.2018
Mesto Moldava nad Bodvou na základe žiadosti o súčinnosť, vyzýva všetkých chovateľov ošípaných (aj neregistrovaných, aj chovateľov, ktorí majú iba jednu ošípanú pre vlastnú spotrebu) v katastrálnom území Moldava nad Bodvou a Budulov, ...

Oznámenie o rekonštrukcii chodníkov na Nám. Ľ. Štúra

11.05.2018
Vážení občania,
dňa 14. mája sa začnú stavebné práce na chodníku oproti bytovke na Námestí Ľudovíta Štúra č. 13-16. Samospráva sa obracia na obyvateľov so žiadosťou, aby počas rekonštrukcie neparkovali v týchto priestoroch a umožnili stavebnej firme realizáciu prác.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

11.05.2018
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety v Moldave nad Bodvou oznamuje jedno voľné pracovné miesto - sestra v zariadení sociálnych služieb.

Oznámenie o rekonštrukcii chodníkov

09.05.2018
Vážení občania,
dňa 7. mája sa začali stavebné práce na chodníku pri nákupnom stredisku na Námestí mieru. Samospráva sa obracia na obyvateľov so žiadosťou, aby počas rekonštrukcie neparkovali v týchto priestoroch a umožnili stavebnej firme realizáciu prác.
Termín ukončenia prác je približne 21. máj.
Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť chodcov a vodičov.

Oznámenie o opakovaných dražbách

27.04.2018
Dražobná spoločnosť, a.s., ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb, zverejňuje oznámenie o opakovaných dražbách.

Oznámenie o rekonštrukcii plynovodov

13.04.2018
Oznamujeme Vám, že rekonštrukcia plynovodov v Moldave nad Bodvou sa uskutoční na uliciach: Hlavná, Hviezdoslavova, Rožňavská, SNP, Jókaiho, Podhorská, Čsl. armády, Kalvínska, Dukelských hrdinov a casť ul. Budulovskej.