MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Oznamy

Návrh cestovného poriadku ŽSR 2019/2020

10.06.2019
Odbor dopravy Úradu KSK zverejňuje návrh cestovného poriadku ŽSR pre obdobie platnosti 2019/2020.

Oznámenie o výberovom konaní

05.06.2019
Riaditeľstvo Základnej školy, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou vypisuje výberové konanie na miesto upratovačky.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

16.05.2019
Obecný úrad Jasov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu: odborný zamestnanec v MŠ‐školský špeciálny pedagóg, školský psychológ alebo sociálny pedagóg.

Oznámenie o opakovanej dražbe

16.05.2019
JUDr. Oľga Kmeťová, Csc. ako dražobník zverejňuje oznámenie o opakovanej dražbe.

Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby

15.05.2019
Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o. oznamuje upustenie od dobrovoľnej dražby.
Dátum konania: 14. máj 2019 o 10:15 hod.

Oznámenie o opakovanej dražbe

15.05.2019
Dražobná spoločnosť, a.s. ako dražobník zverejňuje oznámenie o opakovanej dražbe.
Dátum konania: 30. máj 2019 o 10:20 hod.

Oznámenie o výberovom konaní

14.05.2019
Riaditeľstvo Základnej školy, Severná 21 v Moldave nad Bodvou vypisuje výberové konanie na miesto: vychovávateľ ŠKD.

Povinnosť pripojenia na eKasu pre podnikateľov

30.04.2019
Finančná správa spustila projekt eKasa. Ide o online napojenie pokladníc na finančnú správu. Nové povinnosti sa týkajú všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu.

Oznámenie o zmene úradných hodín

24.04.2019
Mestský úrad Moldava nad Bodvou oznamuje občanom, že v stredu 24. apríla 2019 budú úradné hodiny skrátené do 11.00 hod.

Oznámenie

16.04.2019
Oznamujeme občanom, že v týchto dňoch sa začali práce na plánovanom projekte výstavby parkoviska a opravy chodníka na ulici Krátkej. V pondelok 15.04.2019 prebehlo vytyčovanie podzemných sietí v medziblokovom priestore.

Oznámenie pre daňových poplatníkov

08.04.2019
Oznamujeme daňovým poplatníkom, že v termíne od 11. do 28. apríla Vás navštívia zamestnanci mestského úradu a osobne Vám doručia rozhodnutia na zaplatenie daní z nehnuteľnosti a za komunálny odpad za rok 2019.

Výsledky 2. kola volieb prezidenta SR v Moldave n/B

30.03.2019
Výsledky 2. kola prezidentských volieb, konaných dňa 30. marca 2019 v Moldave nad Bodvou.

Dôsledky vypaľovania trávnatých porastov

27.03.2019
Každoročne, už niekoľko desiatok rokov sa práve v jarnom období naše Slovensko mení na spálenisko. Na jar sme svedkami ako horia medze, stráne, priekopy, násypy železničných tratí, lúky, pasienky a ovocné sady.

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

25.03.2019
Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o. ako dražobník zverejňuje oznámenie o dobrovoľnej dražbe.
Dátum konania: 14. máj 2019 o 10:15 hod.

Oznam o sprevádzkovaní tel. ústredne na poliklinike

19.03.2019
Oznamujeme pacientom a užívateľom zdravotníckych služieb, že mesto Moldava na Bodvou ako správca budovy znovu sprevádzkovalo telefónnu ústredňu na poliklinike.

Výsledky volieb prezidenta SR v Moldave n/B

17.03.2019
Výsledky 1. kola prezidentských volieb, konaných dňa 16. marca 2019, v Moldave nad Bodvou vo volebných okrskoch.