MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Oznamy

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

31.10.2018
Obecný úrad Jasov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste - odborný zamestnanec v MŠ‐školský špeciálny pedagóg alebo sociálny pedagóg.

Oznam o dopravnom obmedzení

27.10.2018
Z dôvodu asfaltovania dňa 29.10.2018 (pondelok) po rekonštrukcii plynovodov na ul. Hlavná a na ul. Hviezdoslavova na úseku od reformovaného kostola po železničné priecestie, vrátane križovatky s ul. Rožňavská upozorňujeme vodičov na dopravné obmedzenie.

Oznámenie o poruche na vodovodných rozvodoch

19.10.2018
Oznamujeme občanom, že v sídliskovej časti mesta Moldava nad Bodvou došlo k poruche na hlavných vodovodných rozvodoch v dnešných ranných hodinách (19.10.2017 - piatok), z toho dôvodu na sídlisku nebude voda. Voda bude zatiaľ zabezpečená cisternou.

Oznámenie o asfaltovaní na Terase

15.10.2018
Oznamujeme občanom, že v dňoch 15. a 16. októbra 2018 (pondelok, utorok) sa bude vykonávať asfaltovanie na ul. Horská č. 83 a ul. Lesná č. 1-5.

Oznámenie o asfaltovaní parkoviska

11.10.2018
Oznamujeme občanom, že 15. a 16. októbra 2018 (pondelok, utorok) sa bude vykonávať asfaltovanie parkoviska pred bytovým domom na Nám. Budovateľov 9, 11 a na ul. Rožňavská 18, 20.

Oznámenie

11.10.2018
V týchto dňoch zamestnanci MsÚ do čitateľne označených poštových schránok doručujú "Oznámenie o čase a mieste konania volieb" do orgánov samosprávy obcí 2018.

Rekonštrukcia chodníka na Hviezdoslavovej ulici

10.10.2018
Z dôvodu rekonštrukcie chodníka a vstupov na Hviezdoslavovej ulici sa chodcom a obyvateľom predmetnej lokality ospravedlňujeme za dopravné obmedzenie.

Oznámenie o čase a mieste konania volieb

09.10.2018
Oznámenie o čase a mieste konania volieb pre obyvateľov s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou.

Oznámenie o voľných pracovných miestach

08.10.2018
Obecný úrad Jasov zverejňuje informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických a odborných zamestnancov.

Oznámenie o dopravnom obmedzení

05.10.2018
Upozorňujeme občanov na čiastočné dopravné obmedzenie na ul. Jókaiho. Od 8. októbra 2018 sa začínajú realizovať stavebné práce na oprave ul. Jókaiho, vrátane chodníka.

Oznámenie o dopravnom obmedzení

28.09.2018
Upozorňujeme účastníkov cestnej premávky na plánované dopravné obmedzenie (uzávera cesty) – z dôvodu realizácie plynového prepoja.

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

28.09.2018
Mesto Moldava nad Bodvou ako dražobník zverejňuje oznámenie o dvoch dobrovoľných dražbách.
Dátum konania: 31. október 2018 o 9:30 a 9:45 hod.

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

28.09.2018
Pôžičky a exekúcie s.r.o., ako dražobník zverejňuje oznámenie o dobrovoľnej dražbe.
Dátum konania: 6. november 2018 o 13:00 hod.

Oznam o poruche na hlavnom vedení plynovodu

25.09.2018
SPP - distribúcia, a.s. oznamuje obyvateľom mesta, že došlo k poruche na hlavnom vedení. Týka sa lokalít Terasa a ul. Rožňavská. Predpokladané odstránenie poruchy bude do 15:30 hod.
Za pochopenie ďakujeme.

Oznámenie ZŠ ČSA o voľnom pracovnom mieste

21.09.2018
Základná škola, Československej armády 15 v Moldave nad Bodvou informuje o jednom voľnom pracovnom mieste na pozíciu: kuchárka v školskej jedálni.

Oznam o uzávierke cesty

20.09.2018
Oznamujeme občanom a účastníkom cestnej premávky, že dňa 22. septembra 2018 (sobota) sa v čase od 08:00 do 13:00 hod. uzavrie časť ul. Severná...