MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Oznamy

Oznam o výberovom konaní

09.08.2019
Riaditeľstvo Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Moldava nad Bodvou - Szepsi vypisuje výberové konanie na miesto školský špeciálny pedagóg.

Oznámenie o dražbe

26.07.2019
DRAŽOBNÍK, s.r.o. ako dražobník zverejňuje oznámenie o dražbe.
Dátum konania: 10. september 2019 o 09:30 hod.

Oznam pre dôchodcov

24.07.2019
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje občanom - dôchodcom, ktorým sa poskytuje príspevok na stravovanie dôchodcov, že od 1. augusta 2019 došlo k zvýšeniu úhrady za stravovanie na základe dodatku č. 1 VZN č. 98.

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

22.07.2019
Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o. ako dražobník zverejňuje oznámenie o dobrovoľnej dražbe.
Dátum konania: 21. august 2019 o 10:15 hod.

Oznam o poruche osvetlenia

18.07.2019
Oznamujeme obyvateľom, že dňa 17. júla bola nahlásená porucha verejného osvetlenia na ulici Novej a Krátkej.

Oznam o odchyte holubov

18.07.2019
Oznamujeme obyvateľom, že tento týždeň sa začalo s odchytom holubov v intraviláne mesta. V utorok 16. júla 2019 sa v meste rozmiestnilo 6 klietok na budovy, kde to stanovený postup dovoľuje.

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

15.07.2019
Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o. ako dražobník zverejňuje oznámenie o dobrovoľnej dražbe.
Dátum konania: 20. august 2019 o 10:45 hod.

Prekopávka križovatky na Terasu už tento víkend

10.07.2019
V sobotu a v nedeľu 13. a 14. júla 2019 sa bude na ulici SNP na križovatke pri hasičskej stanici prekopávať cesta z dôvodu prekládky vodovodného potrubia.

Herný plán Tomboly

28.06.2019
Herný plán Tomboly

Dopravná uzávierka centra mesta v sobotu 29.6.

26.06.2019
Oznamujeme obyvateľom, že v sobotu 29. júna 2019 od 08.00 do 24.00 bude úplne uzavretá Hlavná ulica z dôvodu konania Behu o pohár Bodvy a Moldavského festivalu kultúry a športu.

Uzávierka cesty vo vnútrobloku Krátkej ulice

24.06.2019
Oznamujeme obyvateľom, že zajtra 25. júna 2019 sa od 07.00 hod. bude asfaltovať príjazdová cesta vo vnútrobloku Krátkej ulice pri novovybudovanom parkovisku. Prosíme vodičov, aby svoje vozidlá neparkovali v tomto priestore do ukončenia prác.

Oznámenie o prerušení dodávky vody

14.06.2019
Z dôvodu plánovanej údržby rozvodnej siete vody na ulici Rožňavská – Moldava nad Bodvou bude prerušená dodávka vody dňa 28. júna 2019 v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod. na ulici: Rožňavská, Podhorská, Obchodná, Ulica SNP, Jókaiho, Žižková.

Oznámenie o zámere prenajať nebytový priestor

14.06.2019
Základná škola, Československej armády 15 v Moldave nad Bodvou v zastúpení PaedDr. Jolanou Liszkaiovou, oznamuje zámer prenajať nebytové priestory a to nebytové priestory (školský bufet) v objekte: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou.

Oznámenie

12.06.2019
Investor Obchodného centra v Moldave na ul. Rožňavská oznamuje, že v dňoch 12. a 13. júna 2019 bude vykonávať betonáž základovej dosky a práce z dôvodu dodržania technologického postupu budú prebiehať aj po 22.00 hodine.

Oznámenie o výberovom konaní

10.06.2019
Riaditeľstvo Základnej školy, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou vypisuje výberové konanie na miesta učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou anglický jazyk a učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou telesná a športová výchova.

Návrh cestovného poriadku ŽSR 2019/2020

10.06.2019
Odbor dopravy Úradu KSK zverejňuje návrh cestovného poriadku ŽSR pre obdobie platnosti 2019/2020.