MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Oznamy

Osvetlenie na sídlisku dočasne sprevádzkované

21.11.2019
Oznamujeme občanom, že porucha na mestskom osvetlení na sídlisku bola identifikovaná a na ulici Novej je dočasne sprevádzkované osvetlenie.

Oznámenie o prerušení dodávky vody

19.11.2019
Z dôvodu poruchy na verejnom vodovode na ulici Československej armády, bude prerušená dodávka vody v Moldave nad Bodvou na adresách ČSA 15, 18, 20, 22 - Základná škola.

Na Námestí Ľ. Štúra pribudnú ďalšie podzemné kontajnery

18.11.2019
Zefektívniť vývoz a zabezpečiť separáciu odpadu je veľmi dôležitá a naliehavá úloha v oblasti ochrany životného prostredia, s ktorou sa v súčasnosti potýkajú všetky samosprávy.

Voda v studni na ulici Janka Kráľa nie je pitná

07.11.2019
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu ochrany zdravia obyvateľov dalo mesto uskutočniť rozbor vody vo verejnej studni na ulici Janka Kráľa a jeho výsledkom je upozornenie, že voda v nej nie je pitná.

Biologická ochrana na odplašenie holubov

06.11.2019
Oznamujeme obyvateľom, že v čase od 5. novembra do 2. decembra 2019 s prestávkami denne v čase od 8.00 do 16.00 hodiny sa uskutoční doplnková aktivita k už zrealizovanému odchytu holubov - biologická ochrana pomocou dravých vtákov.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

04.11.2019
Spoločnosť VSD a.s. oznamuje, že v termíne 26. november 2019 je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite Moldava nad Bodvou v úseku ul. Severná č.d. 24, 25 v čase od 8:30 do 16:30 hod.

Dočasné parkovanie pri ulici Novej zrušené

30.10.2019
Mestský úrad oznamuje obyvateľom, že 1. etapa prác na ulici Novej bola ukončená a s ďalšou etapou (rekonštrukciou parkoviska) sa začne až v jarných mesiacoch v roku 2020.

Oznámenie o stavebných prácach pri poliklinike

23.10.2019
Oznamujeme občanom, že od štvrtka 24. októbra budú prebiehať v areáli polikliniky zemné a stavebné práce pomocou ťažkej strojovej techniky.

Zasadala mestská rada

23.10.2019
Vo štvrtok 17. októbra popoludní sa uskutočnilo zasadnutie mestskej rady. Zúčastnili sa jej všetci 4 členovia a prerokovali 8 bodov programu prevažne sa týkajúcich majetku a rozpočtu.

Ulica Nová na jeden týždeň úplne uzavretá

15.10.2019
Dňa 26. augusta 2019 sa začali práce na komplexnej rekonštrukcii všetkých spevnených plôch na Novej ulici v Moldave nad Bodvou v súlade s Projektovou dokumentáciou stavby "Moldava nad Bodvou - Komunikácia na ulici Nová".

Mesto Moldava nad Bodvou hľadá redaktorov

15.10.2019
Radi píšete, fotíte a máte prehľad o dianí v našom meste? Táto ponuka je pre Vás.

Oznámenie o rozmiestnení vysokokapacitných kontejnerov

09.10.2019
Mestský úrad Moldava nad Bodvou oznamuje, že vysokokapacitné kontejnery na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad budú rozmiestnené dňa 09.10.2019 v lokalitách mesta.

Kompostéry pre žiadateľov sú už pripravené k odberu

08.10.2019
Mestský úrad oznamuje obyvateľom, ktorí si podali žiadosť o kompostéry, že si ich môžu prevziať na Správe mestskej zelene, Hlavná 128 v termínoch:
10. až 12. októbra 2019 v čase 8.00 - 18.00
17. až 19. októbra 2019 v čase 8.00 - 18.00

Dočasné uzavretie parkoviska na Novej ulici

04.10.2019
Vážení občania,
oznamujeme vám, že od 07.10. do 30.10.2019 bude počas rekonštrukcie ulice Nová č. 22 až 38 v Moldave nad Bodvou z dôvodu prebiehajúcich stavebných prác uzavreté priľahlé parkovisko.

Rozhodnutia Okresného úradu Košice-okolie, odboru cestnej dopravy

03.10.2019
Okresný úrad Košice-okolie, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako cestný správny orgán, vydáva nasledujúce rozhodnutia.

Oznámenie o odstránení poruchy

03.10.2019
Spoločnosť Plynári s.r.o. oznamuje, že sa za účelom odstránenia poruchy vykonávajú zemné práce v Moldave n. Bodvou, ul. Podhorská 17 a Nám. mieru 17 od 26.09.2019 do odstránenia poruchy.