MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Oznamy

Oznámenie o odstránení poruchy

03.10.2019
Spoločnosť Plynári s.r.o. oznamuje, že sa za účelom odstránenia poruchy vykonávajú zemné práce v Moldave n. Bodvou, ul. Podhorská 17 a Nám. mieru 17 od 26.09.2019 do odstránenia poruchy.

Oznam pre občanov

03.10.2019
V nedeľu 6. októbra 2019 budú na novobudovanom prechode pre chodcov na ul. Rožňavskej, pri budove HaZZ a novom obchodnom centre realizovať práce na zabudovaní osvetlenia cestného telesa prechodu pre chodcov.

Dôležité upozornenie pre chovateľov ošípaných

26.09.2019
Regionálna veterinárna potravinová správa Košice-okolie vzhľadom na nepriaznivú nákazovú situáciu vo vzťahu k Africkému moru ošípaných v Slovenskej republike upozorňuje všetkych občanov - chovateľov ošípaných.

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

13.09.2019
Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o. ako dražobník zverejňuje oznámenie o dobrovoľnej dražbe.
Dátum konania: 15. október 2019 o 9.00 hod.

Oznam o odstránení vodovodnej poruchy

10.09.2019
Dnes, 10. septembra 2019 odstraňuje Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice vodovodnú poruchu na ulici Janka Kráľa 8. Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve priľahlých uliciach, na čas nevyhnutný na opravu poruchy.
Za pochopenie ďakujeme.

Oznam pre občanov

26.08.2019
Dňa 26.8.2019 sa začali práce na komplexnej rekonštrukcii všetkých spevnených plôch na Novej ulici v Moldave nad Bodvou v súlade s Projektovou dokumentáciou stavby: MOLDAVA NAD BODVOU – KOMUNIKÁCIA NA ULICI NOVÁ.

Verejná vyhláška

26.08.2019
Upovedomenie o začatí konania Okresným úradom Košice - okolie, zo dňa 24.07.2019, o zmene priezviska maloletého dieťaťa účastníka konania: Jozef Šesták.

Oznámenie o výberovom konaní

26.08.2019
Riaditeľstvo Základnej školy, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou vypisuje výberové konanie na miesto vychovávateľ ŠKD.

Oznam o výberovom konaní

09.08.2019
Riaditeľstvo Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Moldava nad Bodvou - Szepsi vypisuje výberové konanie na miesto školský špeciálny pedagóg.

Oznámenie o dražbe

26.07.2019
DRAŽOBNÍK, s.r.o. ako dražobník zverejňuje oznámenie o dražbe.
Dátum konania: 10. september 2019 o 09:30 hod.

Oznam pre dôchodcov

24.07.2019
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje občanom - dôchodcom, ktorým sa poskytuje príspevok na stravovanie dôchodcov, že od 1. augusta 2019 došlo k zvýšeniu úhrady za stravovanie na základe dodatku č. 1 VZN č. 98.

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

22.07.2019
Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o. ako dražobník zverejňuje oznámenie o dobrovoľnej dražbe.
Dátum konania: 21. august 2019 o 10:15 hod.

Oznam o poruche osvetlenia

18.07.2019
Oznamujeme obyvateľom, že dňa 17. júla bola nahlásená porucha verejného osvetlenia na ulici Novej a Krátkej.

Oznam o odchyte holubov

18.07.2019
Oznamujeme obyvateľom, že tento týždeň sa začalo s odchytom holubov v intraviláne mesta. V utorok 16. júla 2019 sa v meste rozmiestnilo 6 klietok na budovy, kde to stanovený postup dovoľuje.

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

15.07.2019
Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o. ako dražobník zverejňuje oznámenie o dobrovoľnej dražbe.
Dátum konania: 20. august 2019 o 10:45 hod.

Prekopávka križovatky na Terasu už tento víkend

10.07.2019
V sobotu a v nedeľu 13. a 14. júla 2019 sa bude na ulici SNP na križovatke pri hasičskej stanici prekopávať cesta z dôvodu prekládky vodovodného potrubia.