MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Slušné správanie v škole a mimo školy

31.3.2016 13:43

Terénni sociálni pracovníci v spolupráci so Základnou školou s vyučovacím jazykom maďarským v Moldave nad Bodvou, učiteľkami a s rómskymi špecialistami pripravili besedu pre rómskych žiakov na tému "Slušné správanie v škole a mimo školy".

Cieľom stretnutia bolo informovať a oboznámiť rómsku mládež o dôležitosti vzdelania ako aj s následkami zanedbávania povinnej školskej dochádzky. Kľúčovým riešením k zvýšeniu sociability, kultúrnosti a integrity Rómov je práve vzdelanie.

01
02
03
04
05
06
07
08
09