MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA

Riziká drogovej závislosti

Riziká drogovej závislosti

04.11.2015

V spolupráci so ZŠ s VJM, učiteľkami a rómskym špecialistom Jurajom Lengyelom organizovali TSP a ATSP prednášku na tému Riziká drogovej závislosti. 

Záverečná lokálna porada

Záverečná lokálna porada

04.11.2015

Záverečná lokálna porada terénnych sociálnych pracovníkov a asistentov terénnych sociálnych pracovníkov pracujúcich v rámci Národného projektu Terénna sociálna práca.

Návšteva obcí v Maďarsku

Návšteva obcí v Maďarsku

26.8.2015

Dňa 25.8.2015 sme prijali pozvanie spolu s ďalšími pracovníkmi Mestského úradu, či učiteľmi a terénnymi pracovníkmi z iných obcí do Maďarska, kde sme mali možnosť navštíviť obce, kde fungujú rôzne inštitúcie zamerané na pomoc Rómom žijúcich v zlých životných podmienkach.

Spoločná aktivita venovaná deťom

Spoločná aktivita venovaná deťom

26.6.2015
Dňa 24.6.2015 TSP, ATSP v spolupráci s KC organizovali pre deti na ulici Budulovskej v rómskej osade spoločnú aktivitu venovanú deťom.
Rómska omša

Rómska omša

23.4.2015

V spolupráci s rímskokatolíckou cirkvou a so zástupkyňou základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským TSP, ATSP realizovali rómsku omšu v rímskokatolíckom kostole. 

Prednáška "Obchodovanie s ľuďmi"

Prednáška "Obchodovanie s ľuďmi"

10.4.2015

Dňa 8.4.2015 sa uskutočnila v budove SOŠ v elokovaných triedach prednáška zameraná na rómsku mládež vo veku 15 - 20 rokov s názvom "Obchodovanie s ľuďmi". Prednášku realizovali TSP, ATSP v Moldave nad Bodvou.

Lokálna porada pod vedením regionálneho koordinátora Igora Takáča

Lokálna porada pod vedením regionálneho koordinátora Igora Takáča

21.11.2014

Dňa 20.11.2014 sa uskutočnila v rómskom centre v Moldave nad Bodvou lokálna porada pod vedením regionálneho koordinátora Igora Takáča. Prítomní boli TSP, ATSP z nasledujúcich obcí: Moldava nad Bodvou, Jasov, Medzev, Buzica, Kendice, Drienovec, Petrovany a Seňa.

Deň rómskej kultúry

Deň rómskej kultúry

28.6.2014

Dňa 26.6.2014 sa uskutočnilo v Moldave nad Bodvou kultúrne podujatie "Deň rómskej kultúry".