MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA

Potravinová pomoc

Potravinová pomoc

14.11.2017
Terénni sociálni pracovníci poskytli dňa 7. novembra 2017 potravinovú pomoc.
Lokálna porada Terénnych sociálnych pracovníkov

Lokálna porada Terénnych sociálnych pracovníkov

23.06.2017
Dňa 22. júna 2017 sa v priestoroch Centra voľného času CVrČek konala lokálna porada terénnych sociálnych pracovníkov.
Prednášky o hygiene

Prednášky o hygiene

22.06.2017
Terénni sociálni pracovníci pripravili dňa 15. júna 2017 prednášky o hygiene, výskyte svrabu, vzniku rôznych ochorení a epidémií, ktorá sa konala v priestoroch Komunitného centra v Moldave nad Bodvou.
Potravinová pomoc

Potravinová pomoc

19.06.2017
Terénni sociálni pracovníci poskytli dňa 1. júna 2017 potravinovú pomoc.
Mikuláš v rómskej osade

Mikuláš v rómskej osade

09.12.2016
Dňa 6.12.2016 TSP a TP navštívili rómsku osadu na ulici Budulovskej netradičným spôsobom. Vyčariť deťom úsmev na tvári v ich každodennej ťažkej realite nie je vždy jednoduché, avšak my sme sa o to aspoň pokúsili.
Hromadné výberové konanie

Hromadné výberové konanie

22.08.2016

Personel efekt, s.r.o. v spolupráci s terénnymi sociálnymi pracovníkmi organizoval hromadné výberové konanie v Moldave nad Bodvou na pozíciu operátorov výroby v Košiciach a priemyselnom parku Kechnec.

Verejný zber použitého šatstva, obuvi a nábytku

Verejný zber použitého šatstva, obuvi a nábytku

17.08.2016

Terénni sociálni pracovníci vykonávajú každú stredu verejný zber použitého šatstva, obuvi, nábytku a pod. a následne ich rozdáva odkázaným rodinám.

Deň detí na Budulovskej ulici

Deň detí na Budulovskej ulici

10.06.2016

Dňa 8. júna 2016 usporiadali terénni sociálni pracovníci v spolupráci s Komunitným centrom spoločnú aktivitu venovanú deťom na ulici Budulovskej v rómskej osade - Deň detí.

Deň matiek 2016

Deň matiek 2016

18.05.2016

Pracovníci Komunitného centra v spolupráci s Terénnymi sociálnymi pracovníkmi zorganizovali 13. mája 2016 pre deti a mamičky v Komunitnom centre Deň matiek.

Slušné správanie v škole a mimo školy

Slušné správanie v škole a mimo školy

31.3.2016

Terénni sociálni pracovníci v spolupráci so Základnou školou s vyučovacím jazykom maďarským v Moldave nad Bodvou, učiteľkami a s rómskymi špecialistami pripravili besedu pre rómskych žiakov na tému "Slušné správanie v škole a mimo školy".

Osada má talent

Osada má talent

31.3.2016

Dňa 29. marca 2016 komunitní pracovníci a terénni sociálni pracovníci realizovali aktivitu s názvom "Osada má talent".

Poskytovanie pitnej vody

Poskytovanie pitnej vody

24.2.2016

Terénni sociálni pracovníci poskytujú na podnet Mestského úradu z Komunitného centra obyvateľom rómskej osady pitnú vodu.

Darčeky pre deti

Darčeky pre deti

30.12.2015

Rómske deti zo sociálne znevýhodneného prostredia dostali vianočné darčekové balíčky vďaka združeniu "Rákóczi Szövetség".

Prednáška "Bezpečný sex"

Prednáška "Bezpečný sex"

16.12.2015

Dňa 14.12.2015 sa uskutočnila v budove ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským prednáška zameraná na rómsku mládež s názvom "Bezpečný sex". Prednášku realizovali pracovníci a asistenti Terénnej sociálnej práce v Moldave nad Bodvou.

Práce v teréne

Práce v teréne

14.12.2015

Terénni sociálni pracovníci v kontakte s klientmi v domácom prostredí v osade na Budulovskej ulici.

Riziká drogovej závislosti

Riziká drogovej závislosti

04.11.2015

V spolupráci so ZŠ s VJM, učiteľkami a rómskym špecialistom Jurajom Lengyelom organizovali TSP a ATSP prednášku na tému Riziká drogovej závislosti.