MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Rekreačný šport

Možnosti rekreačného športovania

 

Prenájom telocviční na športovanie

ZŠ ČSA, denne od 17:00 – 21:00, kontakt: 0907 347 939, poplatok: 12 €/hod.

ZŠ s vyuč. jaz. maďarským, denne od 17:00 – 21:00, kontakt: 0908 047 734, 460 2284, poplatok: 12 €/hod.

ZŠ Severná, denne od 17:00 – 21:00, kontakt: 0915 609 378, poplatok: 12 €/hod.

Futbal

ZŠ ČSA - trávnatá plocha, denne od 16:00 – 20:00, kontakt: 0907 347 939, poplatok: 9 €/hod.

ZŠ Severná - umelá tráva, denne od 16:00 – 20:00, kontakt: 0915 609 378, poplatok: 9 €/hod. 

 

Tenis

Firma Ekoinvent- antukové ihrisko, denne od 8:00 – 20:00, kontakt: 0905 900 638, poplatok: 4,79 €/hod.

ZŠ Severná - tenisové ihrisko, denne od 8:00 – 20:00, kontakt: 0915 609 378, poplatok: 7 €/hod.

 

Kolky

Kolkáreň, denne od 6:00 – 20:00, kontakt: 460 3690, poplatok: 5 €/hod.

 

Stolný futbal

CVrČek, denne od 14:00 – 18:00, kontakt: 460 7253, poplatok: 1 €/hod.