MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Ema Lyócsová rod. Csizmárová

16.09.2020 10:45
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že p. Ema Lyócsová rodená Csizmárová nás navždy opustila dňa 12.09.2020 vo veku 79 rokov.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 16.09.2020 o 14.00 hod. v Dome smútku v Moldave nad Bodvou.