MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA

Na tejto stránke uvádzame smútočné oznámenia na žiadosť príbuzných zosnulej osoby.
Imrich Šuver

Imrich Šuver

17.03.2017
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že p. Imrich Šuver, nás navždy opustil dňa 17.3.2017 vo veku nedožitých 73 rokov.

Posledná rozlúčka zo zosnulým bude dňa 21.03.2017 (utorok) o 14:00 hod. v dome smútku v Budulove.
Eva Karaffová rod. Takácsová

Eva Karaffová rod. Takácsová

15.03.2017
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že p. Eva Karaffová rod. Takácsová, nás navždy opustila dňa 14.3.2017 vo veku 79 rokov.

Posledná rozlúčka zo zosnulou bude dňa 18.03.2017 (sobota) o 15:00 hod. na Mestskom cintoríne v Moldave nad Bodvou.
Gejza Župčán

Gejza Župčán

15.03.2017
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že p. Gejza Župčán, nás navždy opustil dňa 14.3.2017 vo veku 79 rokov.

Posledná rozlúčka zo zosnulým bude dňa 18.03.2017 (sobota) o 13:00 hod. na Mestskom cintoríne v Moldave nad Bodvou.
Rudolf Ribár

Rudolf Ribár

27.02.2017

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že p. Rudolf Ribár, nás navždy opustil dňa 24.2.2017 vo veku nedožitých 89 rokov.

Posledná rozlúčka zo zosnulým bude dňa 28.02.2017 (utorok) o 14:30 hod. na Mestskom cintoríne v Moldave nad Bodvou.

Vojtech Varga

Vojtech Varga

25.02.2017

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že p. Vojtech Varga, nás navždy opustil dňa 22.2.2017 vo veku nedožitých 67 rokov.

Posledná rozlúčka zo zosnulým bude dňa 25.02.2017 (sobota) o 14:00 hod. na miestnom cintoríne v Budulove.

František Király

František Király

22.02.2017

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že p. František Király, nás navždy opustil dňa 22.2.2017 vo veku nedožitých 82 rokov.

Posledná rozlúčka zo zosnulým bude dňa 24.02.2017 (piatok) o 13,00 hod. na Mestskom cintoríne v Moldave nad Bodvou.