MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA

Na tejto stránke uvádzame smútočné oznámenia na žiadosť príbuzných zosnulej osoby.
Tibor Bráz

Tibor Bráz

15.01.2018
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že p. Tibor Bráz nás navždy opustil dňa 12.01.2018 vo veku nedožitých 80 rokov.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 15.01.2018 (pondelok) o 14:00 hod. v Dome smútku v Moldave nad Bodvou.
Ján Kostka

Ján Kostka

04.12.2017
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že p. Ján Kostka nás navždy opustil dňa 4.12.2017 vo veku 87 rokov.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 7.12.2017 (štvrtok) o 14:00 hod. na Mestskom cintoríne v Moldave nad Bodvou.
Alexander Kováč

Alexander Kováč

25.08.2017
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že p. Alexander Kováč nás navždy opustil dňa 23.8.2017 vo veku nedožitých 92 rokov.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 25.8.2017 (piatok) o 16:00 hod. na miestnom cintoríne v Budulove.
Katarína Csalová rodená Héczeyová

Katarína Csalová rodená Héczeyová

23.08.2017
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že p. Katarína Csalová rodená Héczeyová nás navždy opustila dňa 21.8.2017 vo veku nedožitých 65 rokov.

Posledná rozlúčka zo zosnulou bude dňa 25.8.2017 (piatok) o 13:00 hod. na Mestskom cintoríne v Moldave nad Bodvou.
Priška Töröková

Priška Töröková

16.08.2017
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že p. Priška Töröková nás navždy opustila dňa 16.08.2017 vo veku 72 rokov.

Posledná rozlúčka zo zosnulou bude dňa 18.08.2017 (piatok) o 16:00 hod. na Mestskom cintoríne v Moldave nad Bodvou.
Magdaléna Tarabčáková rodená Chirová

Magdaléna Tarabčáková rodená Chirová

12.07.2017
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že p. Magdaléna Tarabčáková rodená Chirová nás navždy opustila dňa 11.7.2017 vo veku 90 rokov.

Posledná rozlúčka zo zosnulou bude dňa 14.7.2017 (piatok) o 14:00 hod. na Mestskom cintoríne v Moldave nad Bodvou.
Ján Mester

Ján Mester

24.04.2017
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že p. Ján Mester nás navždy opustil dňa 21.4.2017 vo veku nedožitých 58 rokov.

Posledná rozlúčka zo zosnulým bude dňa 25.4.2017 (streda) o 13:30 hod. na Mestskom cintoríne v Moldave nad Bodvou.
Melinda Veselková

Melinda Veselková

10.04.2017
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že p. Melinda Veselková nás navždy opustila dňa 9.4.2017 vo veku nedožitých 71 rokov.

Posledná rozlúčka zo zosnulou bude dňa 12.4.2017 (streda) o 13:00 hod. na Mestskom cintoríne v Moldave nad Bodvou.
Ing. Ján Tóth

Ing. Ján Tóth

05.04.2017
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že p. Ing. Ján Tóth, nás navždy opustil dňa 5.4.2017 vo veku nedožitých 93 rokov.

Posledná rozlúčka zo zosnulým bude dňa 7.4.2017 (piatok) o 14:00 hod. na Mestskom cintoríne v Moldave nad Bodvou.
Imrich Šuver

Imrich Šuver

17.03.2017
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že p. Imrich Šuver, nás navždy opustil dňa 17.3.2017 vo veku nedožitých 73 rokov.

Posledná rozlúčka zo zosnulým bude dňa 21.03.2017 (utorok) o 14:00 hod. v dome smútku v Budulove.
Eva Karaffová rod. Takácsová

Eva Karaffová rod. Takácsová

15.03.2017
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že p. Eva Karaffová rod. Takácsová, nás navždy opustila dňa 14.3.2017 vo veku 79 rokov.

Posledná rozlúčka zo zosnulou bude dňa 18.03.2017 (sobota) o 15:00 hod. na Mestskom cintoríne v Moldave nad Bodvou.
Gejza Župčán

Gejza Župčán

15.03.2017
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že p. Gejza Župčán, nás navždy opustil dňa 14.3.2017 vo veku 79 rokov.

Posledná rozlúčka zo zosnulým bude dňa 18.03.2017 (sobota) o 13:00 hod. na Mestskom cintoríne v Moldave nad Bodvou.
Rudolf Ribár

Rudolf Ribár

27.02.2017

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že p. Rudolf Ribár, nás navždy opustil dňa 24.2.2017 vo veku nedožitých 89 rokov.

Posledná rozlúčka zo zosnulým bude dňa 28.02.2017 (utorok) o 14:30 hod. na Mestskom cintoríne v Moldave nad Bodvou.

Vojtech Varga

Vojtech Varga

25.02.2017

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že p. Vojtech Varga, nás navždy opustil dňa 22.2.2017 vo veku nedožitých 67 rokov.

Posledná rozlúčka zo zosnulým bude dňa 25.02.2017 (sobota) o 14:00 hod. na miestnom cintoríne v Budulove.

František Király

František Király

22.02.2017

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že p. František Király, nás navždy opustil dňa 22.2.2017 vo veku nedožitých 82 rokov.

Posledná rozlúčka zo zosnulým bude dňa 24.02.2017 (piatok) o 13,00 hod. na Mestskom cintoríne v Moldave nad Bodvou.