MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Obecná školská rada

Zloženie OŠR pre funkčné obdobie 2017 - 2021

Riaditelia škôl a školských zariadení
1. PaedDr. Jolana Liszkaiová - ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou
2. Mgr. Andrea Sirgely - ZŠ a G s vjm, ČSA 15, Moldava nad Bodvou
3. RNDr. Zuzana Borovská - GŠM, Školská 13, Moldava nad Bodvou
4. Miroslav Smrek - ZUŠ, Hlavná 67, Moldava nad Bodvou

Predsedovia rád škôl a školských zariadení
5. Ing. Štefan Rezeš - MŠ s vjm - Óvoda, ČSA 22, Moldava nad Bodvou
6. Mgr. Kornélia Heinrichová - ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou
7. Bc. Renáta Tóthová - ZUŠ, Hlavná 67, Moldava nad Bodvou

Rodičia
8. JUDr. Pavol Milan - ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou
9. PaedDr. Zuzana Debnárová - ZUŠ, Hlavná 67, Moldava nad Bodvou

Zástupcovia zriaďovateľa
10. Ing. Norbert Krušinský - MZ - poslanec             
11. Mgr. Taťjana Volková - OŠ, MsÚ


Štatút Obecnej školskej rady

Zápisnica z ustanovujúcej schôdze OŠR (11.10.2017)

 


 

 

 

 Vyzvi srdce k pohybu