MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Práčovňa

Mesto Moldava nad Bodvou zriadilo a prevádzkuje Práčovňu v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

V práčovni sa utvárajú podmienky na pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva fyzickej osobe, ktorá
   a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb;
   b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav;
   c) dovŕšila dôchodkový vek.
 
Práčovňa sa nachádza v priestoroch Komunitného centra na ulici Budulovskej. Poskytuje služby klientom denne od 09.00 do 16.00 mimo dní štátnych sviatkov a víkendu.
Na vedenie evidencie a dohľadu nad poskytovaním služieb v Práčovni dohliadajú pracovníci Komunitného centra.
 
Poslaním práčovne je:
poskytovať služby, ktorými prispeje k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených na individuálnej ale i na lokálnej úrovni.
 
Cieľom práčovne je:
aktivizácia a podpora formálnych a neformálnych sociálnych sietí v rámci komunity s cieľom riešiť negatívne sociálne javy.
 
Úhrada za sociálnu službu:
V práčovni  sa poskytuje pranie:
   a) s poskytnutím pracieho prášku - 1,30 €
   b) bez pracieho prášku - 0,80 €
 
Sídlo a kontakt práčovne:
ulica Budulovská 64
tel.: 0911 250 709
www.facebook.com
e-mail: kcmoldava1@gmail.com
 
Poštová adresa:
Mestský úrad,
Školská 2,
045 01 Moldava nad Bodvou

Otváracie hodiny:
Pondelok         09:00 - 16:00
Utorok             09:00 - 16:00
Streda              09:00 - 16:00
Štvrtok             09:00 - 16:00
Piatok               09:00 - 16:00
 
Zamestnanci Komunitného centra:
Bc. Alena Katrenič  - odborný pracovník KC
Dávid Rybár - pracovník KC
Erika Rybárová - pracovník KC
 
Dokumenty:

 


 

 

 

 Vyzvi srdce k pohybu