MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Dotazník

Mesto Moldava nad Bodvou pripravuje na roky 2022 - 2027 Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS). V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme osloviť a ponúknuť Vám možnosť participovať na tomto dôležitom dokumente.
Hlavnou úlohou komunitného plánu je rozvoj a plánovanie sociálnych služieb pre potreby komunity tak, aby zodpovedali špecifikám nášho mesta a potrebám našich občanov.
Našou úlohou je vytvoriť KPSS ako záväzný dokument a radi by sme Vám ponúkli priestor na vyjadrenie svojich potrieb, postrehov, očakávaní, ktoré sa môžu preniesť i do praktickej roviny.
V súčasnosti sa nachádzame vo fáze tvorby KPSS prostredníctvom zisťovania sociálnych potrieb obyvateľov mesta Moldava nad Bodvou dotazníkovou formou.
Touto cestou Vás prosíme o vyplnenie dotazníka, ktorý slúži k získaniu informácií a názorov vás, občanov mesta, na sociálne služby poskytované mestom Moldava nad Bodvou, ich kvalitu a súčasne umožňuje zlepšovať sociálne služby v meste Moldava nad Bodvou v nasledujúcom období rokov 2022 - 2027.
Dotazník je anonymný a Vaše odpovede výrazne pomôžu k stanoveniu ďalšieho rozvoja v sociálnej oblasti v našom meste.

Dotazník je možné vyplniť online kliknutím na link: DOTAZNÍK

Prosíme Vás o vyplnenie dotazníka do termínu 30.04.2021.