MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Rozpočet

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou na rok 2021

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 27. novembra 2020

Návrh rozpočtu na rok 2021 a roky 2022-2023 v programovej štruktúre
Schválená príjmová časť viacročného rozpočtu mesta
Schválená výdavková časť viacročného rozpočtu mesta
Príjmová časť viacročného rozpočtu mesta
Výdavková časť viacročného rozpočtu mesta
Návrh rozpočtu - dôvodová správa
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu mestského rozpočtu na rok 2021
Uznesenie č. 348/2020


Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou na rok 2020

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 22. novembra 2019

Návrh rozpočtu na rok 2020 a roky 2021-2022 v programovej štruktúre
Schválená príjmová časť viacročného rozpočtu mesta
Schválená výdavková časť viacročného rozpočtu mesta
Príjmová časť viacročného rozpočtu mesta
Výdavková časť viacročného rozpočtu mesta
Návrh rozpočtu - dôvodová správa
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu mestského rozpočtu na rok 2020
Operatívna evidencia zmien 2020
Rozpočtové opatrenie primátora č. 1/2020
Rozpočtové opatrenie primátora č. 2/2020
Rozpočtové opatrenie primátora č. 3/2020
Uznesenie č. 191/2019

 

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou na rok 2019

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 3. decembra 2018

Návrh rozpočtu na rok 2019 a roky 2020-2021 v programovej štruktúre
Príjmová časť viacročného rozpočtu mesta
Výdavková časť viacročného rozpočtu mesta
Návrh rozpočtu - dôvodová správa
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu mestského rozpočtu na rok 2019
Operatívna evidencia zmien 2019
Rozpočtové opatrenie primátora č. 1/2019
Rozpočtové opatrenie primátora č. 2/2019
Rozpočtové opatrenie primátora č. 3/2019
Rozpočtové opatrenie primátora č. 4/2019
Rozpočtové opatrenie primátora č. 5/2019
Rozpočtové opatrenie primátora č. 6/2019
Rozpočtové opatrenie primátora č. 7/2019
Rozpočtové opatrenie primátora č. 8/2019
Rozpočtové opatrenie primátora č. 9/2019
Monitorovacia správa k 30.06.2019

 

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou na rok 2018

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 26. novembra 2017

Dôvodová správa
Návrh rozpočtu na rok 2018 a roky 2019-2020 v programovej štruktúre
Príjmová časť viacročného rozpočtu mesta
Výdavková časť viacročného rozpočtu mesta
Uznesenie č. 600/2017
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu mestského rozpočtu na rok 2018
Zoznam schválených žiadostí o dotácie
Operatívna evidencia zmien 2018


Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou na rok 2017

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 27. novembra 2016

Dôvodová správa
Návrh rozpočtu na rok 2017 a roky 2018-2019 v programovej štruktúre
Príjmová časť viacročného rozpočtu mesta
Výdavková časť viacročného rozpočtu mesta
Uznesenie č. 360/2016
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu mestského rozpočtu na rok 2017
Zoznam schválených žiadostí o dotácie
Operatívna evidencia zmien 2017

 

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou na rok 2016

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 1. decembra 2015

Dôvodová správa
Návrh rozpočtu na rok 2016 a roky 2017 a 2018
Viacročný rozpočet, programový rozpočet na rok 2016 a roky 2017 a 2018
Uznesenie č. 151/2015
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu mestského rozpočtu na rok 2016
Operatívna evidencia zmien 2016
Zoznam schválených žiadostí o dotácie

Monitorovacia správa k 30.06.2016

 

Rozpočet mesta na rok 2015 a prehľad zmien vykonaných v roku 2015

Príjmová časť rozpočtu
Výdavková časť rozpočtu

 

Plnenie rozpočtu mesta k 30.09.2014

Plnenie rozpočtu k 30.9.2014 a návrh na úpravu rozpočtu - príjmy
Plnenie rozpočtu k 30.9.2014 a návrh na úpravu rozpočtu - výdavky

 

Plnenie rozpočtu mesta k 30.06.2014 a návrh na úpravu rozpočtu 

Schválený na 34. zasadnutí MZ (07.08.2014)
Plnenie rozpočtu mesta k 30.06.2014 a návrh na úpravu rozpočtu

 

Plnenie rozpočtu mesta 2010-2013

Schválené na 31. zasadnutí MZ (05.06.2014)
Plnenie rozpočtu mesta 2010-2013

 

Plnenie rozpočtu mesta za 01-09/2013, úprava rozpočtu a návrh rozpočtu na r. 2014-2016

Schválený na 27. zasadnutí MZ (12.12.2013)
Plnenie rozpočtu mesta za 01-09/2013, úprava rozpočtu a návrh rozpočtu na r. 2014-2016

 

Plnenie rozpočtu mesta za 01-06/2013

Schválené na 26. zasadnutí MZ (17.09.2013)
Plnenie rozpočtu mesta za 01-06/2013

 

Dlhodobý rozpočet mesta na r. 2013-2015

Schválený na 19. zasadnutí MZ (13.12.2012)
Dlhodobý rozpočet mesta na r. 2013-2015 - príjmová časť
Dlhodobý rozpočet mesta na r. 2013-2015 - výdavková časť

 

Plnenie rozpočtu mesta k 30.09.2012 a III. úprava rozpočtu mesta

Schválená na 18. zasadnutí MZ (18.10.2012)
Plnenie rozpočtu mesta k 30.09.2012 a III. úprava rozpočtu

 

Plnenie rozpočtu mesta za rok 2011, 2010, 2009, 2008

Plnenie rozpočtu mesta za r. 2011, 2010, 2009, 2008 - príjmová časť
Plnenie rozpočtu mesta za r. 2011, 2010, 2009, 2008 - výdavková časť

 

Plnenie rozpočtu mesta za január-október 2011, návrh na II. úpravu rozpočtu a návrh rozpočtu na r. 2012-2014

Schválený na 10. zasadnutí MZ (13.12.2011)
Plnenie rozpočtu mesta za január-október 2011, návrh na II. úpravu rozpočtu a návrh rozpočtu na r. 2012-2014

 

Plnenie rozpočtu mesta k 30.06.2011 a I. úprava rozpočtu mesta

Schválená na 8. zasadnutí MZ (13.09.2011)
Plnenie rozpočtu mesta do 30.06.2011 a I. úprava rozpočtu mesta - príjmová časť
Plnenie rozpočtu mesta do 30.06.2011 a I. úprava rozpočtu mesta - výdavková časť

 

Plnenie rozpočtu mesta k 30.09.2010

Plnenie príjmovej časti rozpočtu k 30.09.2010, výhľad k 31.12.2010 a rozpočet na r. 2011-2013
Plnenie výdavkovej časti rozpočtu k 30.09.2010, výhľad k 31.12.2010 a rozpočet na r. 2011-2013

 

Plnenie rozpočtu mesta k 30. 4. 2010

Plnenie príjmovej časti rozpočtu k 30. 4. 2010 a návrh na I. úpravu rozpočtu
Plnenie výdavkovej časti rozpočtu k 30.04.2010 a návrh na I. úpravu rozpočtu

 

Návrh rozpočtu mesta na rok 2010

Plnenie príjmovej časti rozpočtu k 30.11.2009 a návrh rozpočtu na roky 2010-2012
Plnenie výdavkovej časti rozpočtu k 30.11.2009 a návrh rozpočtu na roky 2010-2012

 

Plnenie rozpočtu mesta k 31.07.2009

Plnenie rozpočtu mesta k 31.07.2009 a návrh na 2. úpravu rozpočtu

 

Plnenie rozpočtu k 30.06.2008 a návrh na III. úpravu rozpočtu

Plnenie rozpočtu k 30.06.2008 a návrh na III. úpravu rozpočtu (príjmy)
Plnenie rozpočtu k 30.06.2008 a návrh na III. úpravu rozpočtu (výdavky)

 

Dlhodobý rozpočet (2007-2009)

Návrh rozpočtu na roky 2007-2009 (príjmy)
Návrh rozpočtu na roky 2007-2009 (výdavky)