MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Vyčistime si Moldavu!

Tohtoročná kampaň "Vyčistime si Moldavu" má oveľa väčší význam než doposiaľ.
Hlavným dôvodom je, že ľudia počas pandémie trávili oveľa viac času v prírode, ale nie všetci boli voči nej ohľaduplní a nechávali odpad na rozličných miestach.
Ďalším dôvodom je, že v čase voľna sa mnohí z nás pustili do veľkého upratovania svojich domov, bytov, pivníc, garáží, ale tento odpad nie vždy putoval do smetných nádob alebo na zberný dvor, ale nezodpovední jedinci si to zjednodušili čiernymi skládkami.
Čistote mesta a okolia nepridalo ani počasie. Prudké dažde a povodne priniesli tokom Bodvy množstvo odpadu, ktorý sa zachytil na rozličných miestach koryta rieky a znečisťuje tak extravilán aj intravilán mesta.

Preto vyzývame všetkých zodpovedných obyvateľov a angažované kolektívy, ktoré chcú priložiť ruku k dielu, aby sa v termíne od 9.5. do 31.5.2021 vyplnili prihlášku a zaslali ju na vitezova.stefania@moldava.sk.

PRIHLÁŠKA