MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.


Informácie pre voliča
Dátum a čas konania volieb, Právo voliť, Právo byť volený, Spôsob hlasovania

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície
Podanie kandidátnej listiny, Podmienky späťvzatia kandidátnej listiny, vzdania sa a odvolania kandidatúry, Delegovanie do volebných komisií

Informácie pre nezávislých kandidátov
Podanie kandidátnej listiny, Podmienky vzdania sa kandidatúry

Volebná kampaň
Informácie súvisiace s vedením volebnej kampane, Adresy webových sídiel transparentných účtov, správy o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň

Tlačivá a vzory
Tlačivá a vzory pre voľby a vedenie volebnej kampane

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán
Webové sídlo Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán

Oznámenie o počte obyvateľov

   - Oznámenie o vzdaní sa alebo odovzdaní kandidatúry - 19.10.2018

Informácie pre členov volebných komisií o spracúvaní osobných údajov
Informácie pre voličov o spracúvaní osobných údajov

Oznámenie o čase a mieste konania volieb pre obyvateľov s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou
Oznámenie o odovzdaní delegačných listín na členov do okrskových volebných komisií
Oznámenie o doručovaní "Oznámenie o čase a mieste konania volieb"

Určenie miest na vylepovanie predvolebných plagátov počas volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávy obcí


Dokumenty na stiahnutie
Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 203/2018 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 


 

 

 

 Vyzvi srdce k pohybu