MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Voľby do Národnej rady SR

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania

na sobotu 29. februára 2020

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h
 

 

Právo voliť

Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v slovenskom jazyku

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v maďarskom jazyku

Informácia pre voliča - v slovenskom jazyku

Informácia pre voliča - v maďarskom jazyku

Adresa doručovania žiadostí o voľbu poštou