MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Strategické dokumenty

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA MOLDAVA NAD BODVOU

Výpis z uznesenia - Územný plán
Výpis z uznesenia - Územný plán sídelného útvaru
Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu sídelného útvaru
Zmeny a doplnky č.4 Územného plánu sídelného útvaru
Zmeny a doplnky č.5 Územného plánu sídelného útvaru
Zmeny a doplnky č.6 Územného plánu sídelného útvaru

PROGRAM ROZVOJA MESTA

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB


Akčný plán rozvoja okresu Košice-okolie
Oznamujeme Vám, že Okresný úrad Košice-okolie zverejnil na úradnej stránke Výzvu na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku v zmysle Akčného plánu rozvoja okresu Košice-okolie, ktorý bol dňa 03.10.2018 schválený Vládou SR na výjazdovom rokovaní v obci Ploské.