MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Poslanci MZ

Mestské zastupiteľstvo mesta Moldava nad Bodvou je zastupiteľský zbor mesta zložený z 13 poslancov, zvolených obyvateľmi mesta na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva.

Zloženie obecného zastupiteľstva: Poslanci mestského zastupiteľstva v 8. volebnom období (2018-2022)

 

Poslanci za I. volebný obvod

 
Ing. Július Grulyo
nezávislý
grulyo.julius@moldava.sk


Ing. István Zachariaš
SMK-MKP
zacharias.istvan@moldava.sk


Bc. Ľudovít Matta
Strana rómskej koalície
matta.ludovit@moldava.sk

Poslanec za II. volebný obvod


Ing. Vojtech Bodnár
nezávislý
bodnar.vojtech@moldava.sk

Poslanci za III. volebný obvod

 
Zoltán Dobos
SMK-MKP
dobos.zoltan@moldava.sk


Ing. Oliver Kovács

nezávislý
kovacs.oliver@moldava.sk


Ing. Roland Cingeľ
Most-Híd
cingel.roland@moldava.sk

Poslanci za IV. volebný obvod

 
Ing. Norbert Krušinský
Most-Híd
krusinsky.norbert@moldava.sk


Ing. Ján Csala

nezávislý
csala.jan@moldava.sk


Mgr. István Nagy

nezávislý
nagy.istvan@moldava.sk

Poslanci za V. volebný obvod


Bc. Norbert Pecze
nezávislý
pecze.norbert@moldava.sk


PaedDr. Jana Ločová

Most-Híd
locova.jana@moldava.sk


Ladislav Zupko
SMK-MKP
zupko.ladislav@moldava.sk