MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Mestská rada

Členovia Mestskej rady

Ing. Norbert Krušinský (MOST-HÍD)
Ing. Vojtech Bodnár (nezávislý)
Ing. Ján Csala (nezávislý)
Ing. István Zachariaš (SMK-MKP)

Rokovací poriadok mestskej rady


1. zasadnutie Mestskej rady (11. december 2018)
     - pozvánka
     - uznesenia

2. zasadnutie Mestskej rady (17. december 2018)
     - pozvánka
     - uznesenia

3. zasadnutie Mestskej rady (5. február 2019)
     - pozvánka
     - uznesenia

4. zasadnutie Mestskej rady (25. marec 2019)
     - pozvánka
     - uznesenia

5. zasadnutie Mestskej rady (23. máj 2019)
     - pozvánka
     - uznesenia

6. zasadnutie Mestskej rady (13. jún 2019)
     - pozvánka
     - uznesenia

7. zasadnutie Mestskej rady (9. júl 2019)
     - pozvánka
     - uznesenia

8. zasadnutie Mestskej rady (24. júl 2019)
     - pozvánka
     - uznesenia

9. zasadnutie Mestskej rady (9. september 2019)
     - pozvánka
     - uznesenia

10. zasadnutie Mestskej rady (17. október 2019)
     - pozvánka
     - uznesenia

11. zasadnutie Mestskej rady (29. október 2019)
     - pozvánka
     - uznesenia

12. zasadnutie Mestskej rady (13. november 2019)
     - pozvánka
     - uznesenia

13. zasadnutie Mestskej rady (28. november 2019)
     - pozvánka
     - uznesenia

14. zasadnutie Mestskej rady (9. december 2019)
     - pozvánka
     - uznesenia

15. zasadnutie Mestskej rady (16. december 2019)
     - pozvánka
     - uznesenia

16. zasadnutie Mestskej rady (21. január 2020)
     - pozvánka
     - uznesenia

17. zasadnutie Mestskej rady (6. február 2020)
     - pozvánka
     - uznesenia

18. zasadnutie Mestskej rady (27. marec 2020)
     - pozvánka
     - uznesenie

19. zasadnutie Mestskej rady (27. apríl 2020)
     - pozvánka
     - uznesenia

20. zasadnutie Mestskej rady (5. máj 2020)
     - pozvánka
     - uznesenia

21. zasadnutie Mestskej rady (15. máj 2020)
     - pozvánka
     - uznesenia

22. zasadnutie Mestskej rady (11. jún 2020)
     - pozvánka
     - uznesenia

23. zasadnutie Mestskej rady (16. júl 2020)
     - pozvánka
     - uznesenia

24. zasadnutie Mestskej rady (24. august 2020)
     - pozvánka
     - uznesenia

25. zasadnutie Mestskej rady (17. september 2020)
     - pozvánka
     - uznesenia

26. zasadnutie Mestskej rady (24. september 2020)
     - pozvánka
     - uznesenia

27. zasadnutie Mestskej rady (15. október 2020)
     - pozvánka
     - uznesenia

28. zasadnutie Mestskej rady (26. november 2020)
     - pozvánka
     - uznesenia

29. zasadnutie Mestskej rady (7. december 2020)
     - pozvánka
     - uznesenia

30. zasadnutie Mestskej rady (8. marec 2021)
     - pozvánka
     - uznesenia

31. zasadnutie Mestskej rady (31. marec 2021)
     - pozvánka
     - uznesenia

32. zasadnutie Mestskej rady (22. apríl 2021)
     - pozvánka
     - uznesenia

33. zasadnutie Mestskej rady (7. máj 2021)
     - pozvánka
     - uznesenia