MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Odborné stanoviská z roku 2019

 

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na odpustenie dlhu org. Zachraňujeme životy n.o.
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu mestského rozpočtu na rok 2020 (2021-2022)
Správa hlavného kontrolóra k návrhu na 18. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019
Správa hlavného kontrolóra k návrhu na 17. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019
Správa hlavného kontrolóra k návrhu na 13. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019
Správa hlavného kontrolóra k návrhu na 10. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2018
Správa hlavného kontrolóra k návrhu na 9. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019
Správa hlavného kontrolóra k návrhu na 8. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019
Správa hlavného kontrolóra k návrhu na 6. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019
Správa hlavného kontrolóra k návrhu na 4. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019
Odborné stanovisko hl. kontrolóra k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania
Správa hlavného kontrolóra k návrhu na 2. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019
Správa hlavného kontrolóra k návrhu na 1. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu mestského rozpočtu na rok 2019 (2020-2021)